Prosinec 2009

Krabí cesta

17. prosince 2009 v 19:50 vtipy
Jsou 3 kraby v obřině těle.Kraby se rozdělily.Sejdou se za hodinu a vypráví.
1.Krab:Já sem byl skoro u krku bylo tam dobrý mlíko.
2.Krab:Já byl skoro u nohou byl tam moc dobrý čaj.
3.Kráb:Já byl taky dole u nohou.Projel kolem mě hnědý trabant a ani nezatroubil!!!
Konec doufám že se vám tento krátký díl líbil.Jeller.

obscure

17. prosince 2009 v 19:43 návody na hry

1. Telocvičňa

Začínate sKennym vtelocvični. Vúvodnom videu sa Kenny rozhodol, že si ešte zahádže zopár košov. Veľmi sa mu domov nechce, ani po presviedčaní sestry Shannon. Po skončení úvodného videa ostane Kenny sám stáť vtelocvični (môžete si hodiť pár košov). Na konci haly sú dvere do šatní. Vojdite dnu, zistíte že vám zvoní mobil. Zdvihnite ho aozve sa vaša priateľka Ashley stým, že máte rande. Vo videu vám tiež niekto záhadný ukradne váš ruksak. Dosť vás to naštve achcete ho naspäť. Keď vyjdete zo šatne uvidíte ako sa zatvárajú hlavné dvere. Vyjdite von.

2. Záhrada a Suterén

Vonku uvidíte pootvorené dvere do záhrady. Vojdite dnu. Ocitnete sa vtakej malej záhradke vedľa starej rozpadnutej budovy. Vzadu uvidíte také staré dvierka do pivnice. Vstúpte dnu. Dnu vmalej miestnosti nájdete na stolíku lepiacu pásku, baterku apištoľ. Podľa pokynov zlepte baterku azbraň apotom vojdite do šachty vedľa sudov. Ocitli ste sa vsuteréne. Bežte stále rovno po chodbe. Na konci sú dvere. Pred nimi je taká čierna hmla, ale keď namierite (shift) apridáte viac svetla (p.ctrl) tak sa rozpustí. Teraz vojdite ďalej. Dnu je celkom tma aje tam plno bední. Prejdite pomedzi ne až ku ďalším dverám skolieskom avojdite. Ocitnete sa vmalej miestnosti sdvomi dverami. Tie skolieskom si nevšímajte, sú zamknuté, vojdite do tých čo majú kľučku. Je to cela. Nájdete tam študenta, blábolí niečo o injekciách a chce rýchlo odísť. Teraz sa stáva vašim spoločníkom (meníte si ho pomocou [F]). Vyjdite von. Dan si zo skrinky vezme pištoľ apotom spolu choďte späť do miestnosti sbedňami. Tam vás napadnú príšery. Môžete strieľať koľko chcete aj tak vám to nepomôže. Keď vám dôjdu náboje tak vás tie škaredé príšery omráčia aunesú.

3. Škola - Administratívna budova

Príbeh pokračuje videom. Ashley aShannon idú ráno spolu do školy. Ashley je naštvaná, že sa Kenny vykašľal na rande. Shannon tvrdí, že neprišiel domov azačínajú mať tak trochu obavy. Cez prestávku povedia Joshovi, že sa Kenny stratil. Dohodnú sa, že sa stretnú večer o šiestej po vyučovaní v školskom bufete atrochu sa vškole poobzerajú.
Teraz ste sJoshom, Shannon aAshley vbufete, lenže školník pozamkýnal všetky dvere. Na stole leží bassebalová pálka acd-čko pomocou ktorého sa hra ukladá. Môžete pálkou rozbiť automaty azobrať si nápoje až chcete. Potom ale pristúpte kpreskleným dverám arozbite sklo. Vojdite. Je to malý sklad, nájdete tam drôt ktorým môžete otvoriť dvere kde vám hlási že majú ľahký zámok. Teraz prejdite kvedľajším dverám apomocou drôtu ich otvorte. Zoberte si spoločníka, alebo spoločníčku (to je na vás s kým hráte, ja som celú hru prešiel s Joshom aStanom, len zo začiatku to boli Josh a Shannon). Spolužiaka si vyberáte pomocou ENTER. Vyjdite na chodbu. Hneď na chodbe doprava do veľkej siene azoberte si mapu budovy. Teraz keď máte mapu vidíte, ktoré miestnosti sa dajú otvoriť. Na prízemí sú otvorené len dievčenské achlapčenské záchody amiestnosť oproti nim. Vchlapčenských záchodoch nájdete nápoj avdievčenských je divná vetracia šachta. Shannon bude hlásiť, že na jej otvorenie je potrebné náradie. Oproti vmiestnosti je len lepiaca páska. na prvom poschodí sú pozamkýnané všetky dvere, ale úplne na konci je učebňa španielčiny spresklenými dverami. Rozbite sklo avojdite. Na katedre je odkaz od školníka, že sa vtejto miestnosti stratil skrutkovač. Keď odsuniete poličku pri mape tak ho nájdete. Na druhom poschodí sú len staré zamknuté dvere aspoza nich idú desivé zvuky. Teraz keď máte skrutkovač bežte dole do záchodov amôžete vojsť do šachty. Šachtou prejdete do učiteľských záchodov vzborovni. Je tam jeden nápoj. Keď prejdete do zborovne na prízemí nájdete starý kľúč odo dverí na druhom poschodí. Vzborovni vyjdite hore na poschodie.
Nájdete tam cd-čko, akľúč od zborovni. Sú tam tiež dvere do archívu. Za posuvnými policami sú dvere no jednej zpolíc chýba koliesko. Nájdete ho neskôr. Varchíve tiež nájdete listinu ozahájení stavby školy. Teraz bežte hore ku starým dverám. Otvorte ich. Keď vyjdete hore vybehnú na vás tri príšerky. Bežte koknu, aby ste ho rozbili apustili dnu slnko. Keď sa priblížite koknu nabehne video kde vás predbehne profesor Walden arozbije okno. Povie vám aby ste čo najrýchlejšie odišli. Keď spomeniete Kennyho pošle vás za riaditeľom Friedmanom aotvorí vám dvere na nádvorie. Vmiestnosti kde ste stretli profesora Waldena môžete nájsť železnú tyč. Vyjdite von cez hlavné dvere na prízemí. Vanimácii s vami vyjde von aj Ashley ateraz je nádvorie vašim zhromaždiskom. Na lavičke nájdete cd-čko.

4. Učebne

Na mape vám bude blikať budova učební aotáznik smenom Friedman. Musíte ho tam ísť pohľadať. Keď vojdete dnu privítajú vás tri malé potvory. Ubite ich. Potom hneď vprvej miestnosti na ľavo nájdete Stana. Pokecajte sním. Povie vám že si prišiel upraviť známky. odteraz sa kvám pridá (ja som už hral len sJoshom aStanom). Vmiestnosti nájdete tri papierové poháriky. Stan dokáže otvárať zámky. Vrohu miestnosti je skrinka. Po vypáčení vnej nájdete noviny vktorých sa píše ozmiznutiach na škole. Von na chodbe nájdete plán budovy, nápoj ahliníkovú pálku. Druhá miestnosť je zamknutá. Vtretej miestnosti je sklad. Nájdete tam baterku apištoľ. Voštvrtých dverách sú záchody. Je tam lekárnička. Piate dvere sú síce zamknuté, ale zo steny vyskočí obrovská príšera. Zastreľte ju. Vojdite dnu cez dieru. Vmiestnosti nájdete cd-čko, nápoj alepiacu pásku. Všiestej miestnosti je strašne veľa príšeriek. Musíte rýchlo utekať koknám aporozbíjať ich aby ste dnu pustili svetlo, ktoré ich zabije. Vmiestnosti nájdete cd-čko, papier onejakých rastlinách aešte nejaké kyseliny. Teraz musíte ísť hore schodišťom. Na schodišti nájdete lepiacu pásku atiež zistíte že dvere na prvé poschodie sú zamknuté reťazou (Shannon by povedala, že treba použiť kyselinu). Bežte teda dole do poslednej učebne ado tých papierových pohárikov si napustite kyselinu. Teraz rýchlo bežte hore, aby sa vám poháriky nerozpustili apolejte reťaz kyselinou. Tá sa rozpadne avy môžete vstúpiť na prvé poschodie.
Chodba by mala byť prázdna. Prvá miestnosť sa dá otvoriť. Nájdete tam aktovku profesora Waldena aručičku zkompasu, hneď na to vás napadnú dve príšerky ajeden monster. Keď výjdete von bude tam ďalší monster. Vdruhej miestnosti sú dvere zamknuté, ale dajú sa vypáčiť. Počas páčenia vás však napadnú dve príšerky. Dnu nájdete náboje anápoj. Tretia miestnosť je zamknutá. Štvrtá miestnosť je Friedmanová kancelária. Má presklené dvere, takže ich stačí rozbiť avojsť. Vkancelárii je na stolíku odkazovač. Sú tam dva odkazy od Mrs. Wicksonovej zošetrovne. Na poličke je cd-čko. Vo vedľajšej miestnosti je na Friedmanovom stole druhá ručička zkompasu ariaditeľová fotka sbratom - dvojčaťom. Nájdete tam aj odkaz od Friedmana, že odišiel do knižnice. Na stene visí aj mapa, ale tej sa budete venovať neskôr. Keď sa priblížite kpiatej miestnosti zdverí vyskočí príšerka atakisto je jedna aj dnu. Vmiestnosti nájdete mapu so súradnicami 330° dĺžka a 20° šírka. Teraz keď máte tie súradnice, vráťte sa do Friedmanovej kancelárie, ktej mape avložte ručičky zkompasu do nej. Otočte ich na miesto kde sa súradnice pretnú. Mapa sa vysunie a objaví sa trezor. Nájdete vňom kľúč od knižnice, náboje astarý list. Na chodbe je ešte jedna skrinka kde je baterka. Hor sa do knižnice.

5. Knižnica

Teraz prebehnite cez nádvorie do knižnice. Na mape na budove knižnice je teraz znovu Friedmanovo meno. Keď vojdete dnu, tak tam na schodoch sedí chlapec. Priblížite sa knemu aon sa zmení na monstera, tak bacha, lebo vás napadne aodzadu príde ďalší. Keď ich zabijete zoberte si zo steny mapu. Od dverí knižnice musíte nájsť kľúč, sú zamknuté atakisto aj dvere na schodišti. Vdievčenských záchodoch nájdete nápoj avchlapčenských je šachta kde sú náboje. Vprvej miestnosti je len cd-čko. Vdruhej je malá príšerka. Nájdete tam lepiacu pásku akopírku. Tretie dvere sú presklené, takže klasika. Dnu nájdete začmáraný papierik. Je tam aj taká malá miestnosť strezorom. Vráťte sa do miestnosti skopírkou adajte tam ten počmáraný papierik. Kopírka ho presvieti avy uvidíte číslo 2432. Choďte späť ktrezoru avyťukajte kód. Dnu nájdete starý list akľúč od knižnice. Dvere štvrtej miestnosti sa dajú vypáčiť. Dnu je ale všade tá hnusná čierna hmla. Musíte čo najskôr buď porozstrieľať, alebo porozbíjať všetky okná. Potom vrohu vskrinke nájdete skvelú baterku. Teraz už konečne choďte do knižnice. Úplne na konci knižnice za regálom sedí Friedman. Strašne sa naštve keď vás zbadá. Povie, že sa ovšetko postará, pošle vás za školníkom aodíde. Medzitým sa zotmie. Vknižnici nájdete fotky aknižku onejakých stromoch, cd-čko astaré noviny píšuce osmrti Friedmanovho brata Leonarda. Keď vyjdete zknižnice budete počuť obrovský rachot.

6. Jedáleň a Ošetrovňa

Teraz musíte ísť za školníkom. Na mape je označený krížikom vbudove jedálne. Bohužiaľ školníka Garrisona nájdete mŕtveho. Vjeho kancelárii nájdete brokovnicu, náboje adobrú baterku. Ďalej vmiestnosti kamerového systému školy nájdete kľúč od jedálne, uvidíte Mrs. Wicksonovú ako zošetrovne volá opomoc anájdete aj videokazetu. Keď si ju prehráte uvidíte ako Friedman vstupuje do suterénu aKenny ide za ním. Tiež je tam chlapík, ktorý vypustí monsterov. Teraz vyjdite von avojdite do jedálne. Dajte bacha. Je tam pár malých príšer ale sú tam aj veľké príšery aútočia zo stropu. Sú asi tri veľké adve malé. Vjedálni nájdete mapu budovy, náboje atiež schody na prvé poschodie. Ďalej úplne vzadu sú veľké dvere vedúce do kuchyne. Je tam zopár príšeriek. Nájdete tam nápoj aautomatickú pištoľ. Všetky dvere sú pozamkýnané. Vráťte sa ku schodišťu avyjdite hore. Budú tam číhať príšery tak bacha, asi dve veľké atri malé. Môžete rozbiť automat azobrať si nápoj. Je tam aj elektrická rozvodňa lenže chýbajú poistky, treba ich nájsť. Na stolíku tiež nájdete položený nápoj avrohu miestnosti náboje do brokovnice. Vojdite do ďalšej miestnosti. Je to kuchyňa aje prázdna. Nájdete tam len cd-čko alekárničku. Vďalšej miestnosti smerom košetrovni nájdete skriňu spoistkami. Nemôžete sa dostať na ošetrovňu, kým nesvieti svetlo. Mrs. Wicksonová sa totiž strašne bojí. Vtejto miestnosti je len jedna príšera, no zato pekne veľká. Zabite ju, vypáčte skrinku azoberte poistky. Vpozadí počuť Mrs. Wicksonovú ako kričí opomoc. Vráťte sa krozvodni aby ste spustili prúd. Pri spúšťaní vás napadne zopár príšeriek, ale nič strašné. Zastreľte ich apokračujte. Ukáže sa video kde sa zapne svetlo avy len bežte na ošetrovňu. Mrs. Wicksonová je asi pomätená. Vrozhovore blábolí kadečo obratoch Friedmanových. No nič. Vjej kancelárii nájdete cd-čko, dve lekárničky alist. Na dverách nájdete chýbajúce koleso zposuvného archívu vzborovni. Zoberte ho abežte tam.

7. Administratívna budova a Amfiteáter

Musíte sa vrátiť do zborovni, do miestnosti sposuvným archívom. Keď ste odchádzali zknižnice počuli ste obrovský rachot, to sa vtedy vadministratívnej budove zrútilo schodisko. Teraz môžete ísť buď bočným vchodom aprejsť šachtou vdievčenských záchodoch, alebo hlavným vchodom. Tam budú traja monstery, tak ich zabite avojdite do zborovne. Keď ste už vzborovni, mimochodom hneď prvé dvere na pravo od hlavného vchodu, tak vybehnite hore po schodoch avojdite do miestnosti sarchívmi. Je to miestnosť kde máte na mape otáznik. Posuňte všetky archívy nabok avstrede sa objavia dvere. Vojdite dnu aocitnete sa vsklade. Nájdete tam fotky podškolského suterénu, náboje, film do premietačky acd-čko. Keď vyjdete zmiestnosti vzborovni natrafíte na profesora Waldena. Povie vám, že hľadá Friedmana, atiež sa spýta na Kennyho. Keď spomeniete suterén dá vám kľúče od amfiteátra kde je vchod dolu atiež si tam môžete pozrieť ten film čo ste našli. Takže nič iné vám neostáva len ísť tam. Na mape je na amfiteátri nakreslená aj šachta, takže to zbadáte. Vhlavnej hale ešte môžete nájsť náboje. Cestou ich zoberte abežte cez parkovisko na amfiteáter. Dvere na parkovisko sú oproti dverám do knižnice. Je tam dosť tma. Je tam aj dodávka, ktorá sa dá otvoriť anájdete tam lekárničku, no počas páčenia zámku vás napadnú dvaja monstery. Ďalej už len vojdite do budovy amfiteátru. Hneď na recepcii nájdete mapu, cd-čko, lepiacu pásku akeď pôjdete ďalej chodbou prezriete si tam dáke fotky. Vojdite do sály. Na pódiu nájdete drevený hranol, medzi sedadlami lekárničku aúplne hore na repráku lepiacu pásku. Vprvej uličke je ovládací pult, na ňom spustite plátno. Potom sa vráťte na chodbu avybehnite po schodoch až úplne hore.
Za dverami budú dve príšerky. Prebehnite do miestnosti spremietačkou, sú tam náboje. Potom si pozrite film. Teraz sa vráťte späť do sály. Hneď na pravo sú dvere tak vojdite. Je to dáka šatňa, sú tam náboje. Vojdite do ďalších dverí, vedú do strojovne. Nájdete tam náboje, atiež je tam výťah. Najprv na ľavo zatiahnite páku aodistíte ho. Potom na pravo stlačte gombík na privolanie. Medzi dvere dajte ten hranol, čo ste našli na pódiu anastúpte. Vyvezie vás to hore. Tam je jedna príšera no zato pekne tučná. Strieľajte len keď si odkryje rukou hlavu. Keď ju zabijete, otvorí sa poklop srebríkom. Vmiestnosti nájdete nápoj. Zaistite výťah páčkou, zlezte dole po rebríku avojdite do otvorenej šachty. Vanimácii tam vojdete všetci. Keby ste nezaistili páčku, tak vám padajúci výťah zabije jedného zhrdinov.

8. Suterén

Teraz ste dolu vsuteréne. Výťah padol, takže sa nemôžete vrátiť. Ste tam všetci atáto miestnosť je teraz vašim zhromaždiskom. Vmiestnosti nájdete cd-čko, lekárničku, baterku anáboje. Teraz vyjdite na chodbu. Choďte stále rovno. Na konci budú dvaja monstery. Nájdete tam aj nápoj. Zabočte jedinou možnou cestou avojdite do dverí. Teraz ste na ďalšej chodbe. Na pravo je dvojo dverí. Jedny sú odomknuté. Za nimi je jeden monster anájdete tam aj náboje. Na ľavo je tiež dvojo dverí. Vojdite do prvých. Je to miestnosť spokusnými zvieratami. Na zemi nájdete list od nejakého žiaka (prosí vňom, aby ste našli dôkazy, ktoré zhromaždil). Klietka na ľavo sa dá posunúť, je pod ňou brokovnica. Prvá klietka sa tiež dá odsunúť. Je za ňou vchod do cely. Je tam granát apáka, keď ju vezmete zobudí sa tam príšera. Zabite ju. Keď vyjdete von budú tam ešte dve také isté. Zabite ich achoďte do poslednej miestnosti. Je to laboratórium. Bude tam aj príšera anájdete vnej papier odiagnóze Friedmanovho brata alekárničku. Je tam aj nejaký mechanizmus. Spustíte ho pákou, ktorú ste našli ajedna zpolíc sa odsunie aodkryje šachtu. Vlezte tam. Teraz ste vďalšej chodbe. Na zemi sú náboje. Sú tam iba jedny dvere. Vojdite anájdete Kennyho, no vtom vám však Friedman hodí dnu uspávací granát azamkne vás. Keď sa zobudíte, ste všetci piati vcele azisťujete, že ste infikovaní. Nemáte žiadne veci. Neviem ským budete hrať, ale postava vcele vedľa Kennyho má pri posteli železnú tyč. Zoberte ju. Prepnite F na Kennyho, choďte do rohu cely apomocou tyče stlačte gombík advere na celách sa otvoria.
Ste infikovaný amáte čas len do východu slnka. Musíte sa dostať na ošetrovňu za Mrs. Wicksonovou. Vmiestnosti sú ešte štipacie kliešte atruhla svašimi vecami. Otvorte ju pomocou klieští. Teraz máte svoje veci. Dajte Kennymu lekárničku, zoberte si svojho parťáka (u mňa to bol stále Josh aStan) avyjdite von tými istými dverami ako ste vošli. Teraz choďte napravo stále po chodbe. Je tam jedna príšera. Úplne na konci chodby je rebrík. Vyskočte na tú bedničku astiahnite ho pomocou tej zahnutej tyče. Vyjdite hore. Ocitnete sa vuličke za ošetrovňou. Za vami sú veľké dvere na kód. Sú označené otáznikom, budete sa im venovať neskôr. Vuličke je na lavičke cd-čko. Choďte kželezným dverám svisiacim zámkom. Odštiknite ho avojdite. Vanimácii tadiaľ vojdete všetci. Ocitnete sa na nádvorí. Tam bude odteraz vaše zhromaždisko. Potom rýchlo choďte na ošetrovňu.

9. Ubytovňa

Mrs. Wicksonovú na ošetrovni nájdete celú zakrvavenú apolomŕtvu. Vanimácii vám povie, že existuje protilátka, že musíte nájsť laboratórium vsuteréne. Tiež vám povie, že druhý vchod do suterénu je vzáhradách. Vjej kancelárii nájdete lekárničku. Do záhrady sadostanete cez tie veľké dvere na kód, takže ho musíte niekde pohľadať. Jediné možné miesto kde ste ešte neboli je telocvičňa aubytovňa. Vtelocvični však nenájdete nič, takže ostáva len ubytovňa. Preštiknite visiace zámky avojdite. Bude tam hneď jedna veľká príšera. Zoberte si plán budovy. Vprvých dverách na pravo je jedna malá príšerka adve veľké na strope. Vmiestnosti nájdete náboje, cd-čko avýstrižky znovín. Prvá miestnosť na ľavo je prázdna. Sú tam len náboje astarý rozbitý komín. Ďalšie dve miestnosti sú dievčenské achlapčenské záchody. Vdievčenských nájdete lekárničku, atiež sa dá cez rozbitú stenu prejsť do chlapčenských, ktoré sú zamknuté, ale tam je len nápoj. Keď vyjdete na chodbu vyskočí na vás jeden monster. Štvrté dvere na pravo vedú na schodište. Piate dvere na pravo vedú do spální. Sú tam dve príšery amonster. Dnu nájdete granát anáboje. Druhá miestnosť zľava je zamknutá atretia tiež. Na chodbe nájdete náboje askrinku snápojom. Choďte hore. Na schodišti nájdete sošku. Hore je chodba čistá, len pozor na podlahu, je prehnitá aderavá, tak opatrne. Keď vyjdete zo schodišťa hneď napravo je dvojo dverí anaľavo tá podlaha, ktorú som spomínal. Prvé dvere treba vypáčiť. Dnu sú dvaja monstery apríšerka. Nájdete tam náboje alekárničku. Druhé dvere sú zamknuté.
Teraz choďte opatrne chodbou. Prejdite popri stene aurčite nespadnete. Dvojo dverí oproti sebe sú zamknuté. Musíte vojsť do tých veľkých na konci chodby. Tie dvere vedú do miestnosti vychovávateľov, rozdelenej stenou (vidieť to aj na mape). Vmiestnosti na pravo sedí monster. Zastreľte ho. Sú tam dvere do miestnosti na mapke označenej otáznikom. Vtej miestnosti je ten rozbitý komín, čo ste videli aj dole aešte cd-čko. Vľavej polovici tiež sedí monster. Je tam skrinka, po vypáčení vnej nájdete náboje. Je tam tiež polička. Keď do nej strčíte spadne arozbije zamurovaný vchod do kabinetu. Vojdite dnu. Nájdete tam list atrezor. Zoberte ten trezor, choďte sním do miestnosti skomínom ahoďte ho dnu, aby sa rozbil. Choďte sa dole pozrieť, čo vňom nájdete, ale pozor, vmiestnosti pre vychovávateľov bude čakať monster apríšera. Opatrne prejdite po tej podlahe azbehnite dolu schodmi. Na chodbe bude jedna príšera. Potom choďte do prvej miestnosti vľavo. Tam spadol trezor. Bude tam tá veľmi tučná príšera tak ju zabite. Vtrezore nájdete staré plány suterénu, kľúč ktajnej pracovni vknižnici adenník Alana Gardenera zo 69. roku susvedčujúcimi dôkazmi (sú to asi tie, o ktorých ste čítali vliste od neznámeho študenta). Píše sa vňom obratoch Friedmanových, osoškách, ktoré spúšťajú mechanizmus vsuteréne aaj oveľkých dverách na kód. Vmiestnosti ešte nájdete náboje. Teraz bežte do knižnice zistiť, ku ktorým dverám patrí ten starý kľúč čo ste našli.

10. Knižnica a Amfiteáter

Prebehnite cez nádvorie avojdite do budovy knižnice. Keď budete dnu choďte hneď doľava avojdite do knižnice. Na konci miestnosti za regálom je písací stolík. Vedľa sú dvere do ktorých vošiel aj Friedman keď ste ho tu prvý krát našli. Ten kľúč je práve od tejto tajnej pracovne. Dnu nájdete dobrú baterku, druhú sošku aďalší film označený ako Archív 24. Vyjdite von zknižnice ana chodbe stretnete profesora Waldena. Keď mu poviete že existuje protilátka aukážete mu starú mapu suterénu začne sa správať ako blázon, vezme vám mapu azamkne vás vbudove. Je tiež nakazený. Teraz ste zamknutý vknižnici. Walden odomkol schodisko, takže choďte hore. Musíte sa dostať von. Na medziposchodí sú dvere. Vedú na balkónik vknižnici. Nájdete tam tretiu sošku. Na schodišti tiež nájdete lekárničku. Hneď ako vyjdete hore na chodbe vás privítajú dve príšery. Na poschodí sú štyri miestnosti ahlavné dvere sú zamknuté. Prvá miestnosť sprava je odomknutá. Sú vnej tri príšery, náboje alepiaca páska. Druhá miestnosť je zamknutá. Vtretej je jedna príšera, revolver anáboje. Štvrtá miestnosť je prázdna, sú tam len tri nápoje. Teraz sa vráťte do prvých dverí (už som si spomenul). Je tam polica, keď ju odtlačíte tak nájdete dvere. Je to druhá miestnosť. Sú vnej tri príšery. Nájdete tam kľúč od hlavných dverí na poschodí, cd-čko, lepiacu pásku aajednu skrinku, vktorej je granát. Vybehnite von na chodbu avyjdite hlavnými dverami. Objavíte sa na balkóne nad nádvorím. Vedľa na lavičke je cd-čko. Zbehnite dole achoďte do budovy anfiteátru. Na parkovisku vás napadnú dvaja monstery. Vojdite dnu, je to tam čisté. Vyjdite hore kpremietačke aprehrajte si ten film, čo ste našli. Na filme je záber sčíslom 0582. Je to číselný kód od brány do záhrad. Vráťte sa späť na nádvorie abežte ktej bráne. Na mapke je označená. Vyťukajte kód avojdite.

11. Záhrada

Záhrady sú dosť tmavé, ale žiadne veľké bludisko to nie je. Zo začiatku choďte stále rovno. Prídete ktakému rozpadnutému domčeku. Na streche je celkom slušná brokovnica, no neprišiel som na spôsob ako ju zodtiaľ dostať (ak by niekto vedel, môže napísať). Vdomčeku nájdete náboje akeď zneho vyjdete budú tam čakať tri príšerky amonster. Ďalej pokračujte po cestičke. Je len jedna, takže sa nepomýlite. Budú tam dva monstery. Na konci cestičky budú dvere, vstúpte do nich. Ocitli ste sa vdruhej polovici záhrad. Choďte doľava. Bude tam jedna príšera. Potom choďte ďalej cez most, za ním je príšera, a tiež tam nájdete náboje. Potom choďte jedinou možnou cestou, až dôjdete krozpadnutému múru. Rozbite ho bassebalkou avstúpte ďalej. Teraz ste vtretej časti záhrad. Choďte rovno až kaltánku so soškou. Bude tam príšera. Keď zoberiete sošku, napadnú vás ďalšie príšerky, asi šesť. Vráťte sa späť, kde ste zabáčali kaltánku, je tam ešte druhá cestička. Choďte tadiaľ až prídete kdverám, tam na vás ešte vybehnú dve príšerky. Vojdite dnu. Teraz ste presne tam kde bol na začiatku Kenny, pri starom rozpadnutom dome. Nájdete tam náboje, lekárničku, dva nápoje apáku. Napadnú vás dva monstery. Zabite ich avstúpte dnu do pivnice ako na začiatku sKennym. Dnu nájdete náboje acd-čko. Je tam tiež mechanizmus na otvorenie šachty. Použite tú páku ašachta sa otvorí. Vojdite dnu.

12. Suterén

Teraz je to dolu ozaj veľké bludisko, ale posnažím sa napísať to zrozumiteľne. Hneď ako zídete nájdete náboje abude tam aj jedna príšera. Choďte stále rovno. Vjednej zdier vstene nájdete náboje, atiež tam bude príšera. Choďte na koniec chodby avojdite do dverí. Ocitnete sa vtej miestnosti sklietkami, kde na začiatku aj Kenny. Nájdete tam nejaké fotky, nápoj alekárničku. Tiež tam budú dve príšery. Choďte do tých istých dverí ako sKennym. Ocitli ste sa vchodbičke so skrinkou. Teraz ale vojdite do dverí skolieskom, sú otvorené. Ocitnete sa vnejakom laboratóriu. nájdete tam cd-čko, lepiacu pásku, nápoj anejaké dokumenty. Vojdite do ďalších dverí. Vošli ste do miestnosti plnej bední aklietok. Môžete tam nájsť fotky nejakého študenta, akeď odtlačíte jednu zklietok, nájdete tajnú miestnosť. Je vnej jedna príšera. Tiež tam môžete nájsť celkom slušný laser. Vmiestnosti sú ešte dvere, vktorých by ste len zablúdili arebrík, ktorý vedie do tajnej pracovne vknižnici. Vráťte sa späť do laboratória, zktorého ste prišli. Vedľa dverí, ktorými ste vošli sú ďalšie. Vojdite dnu. Bude tam jedna príšera. Dnu nájdete lekárničku anápoj. Dvere si nevšímajte (všetky dvere, ktoré znávodu vtejto kapitole vynechávam, sú buď slepé, prázdne uličky achodby kde ste už boli, alebo miestnosti, ktorým sa budete venovať neskôr). Vmiestnosti je šachta. Vojdite dnu. Bude tam jedna príšerka, atiež tam nájdete cd-čko a náboje. Vojdite do ďalších dverí. Ocitnete sa pri nejakom mechanizme so štyrmi podstavcami. Treba na každý znich položiť jednu sošku. Je tam tiež tá veľká tučná príšera. Zabite ju.
Vedľa nej je mechanizmus ale chýba tam páka, ktorú musíte nájsť. Vojdite do ďalších dverí. Budú tam dve príšery. Dvere oproti vám vedú do miestnosti scelami, kde ste boli väznení. Na chodbe nájdete granát anáboje. Ďalšie dvere po pravej strane vedú na chodbičku sďalšími troma miestnosťami. Na chodbičke sú náboje. Jediné dvere, ktoré sú odomknuté sú posledné, zadné dvere. Vtej zadnej miestnosti nájdete páku, lekárničku acd-čko. Vráťte sa späť do miestnosti smechanizmom apoužite páku. Otvoria sa vám také obrovské dvere (možno, že ste sa knim už aj zatúlali). Keď to spustíte spustí sa video. Je na ňom profesor Walden ako prichádza ktým dverám. Otvoria sa aon vojde. Teraz sa vráťte do tej miestnosti kam ste vošli šachtou. Budú tam dve príšerky. Vyjdite šachtou hore. Vojdite do dverí oproti vám (tie, oktorých som predtým písal, aby ste tam nešli). Keď vojdete spustí sa video. Stojí tam Walden amieri na Friedmana. Obaja stoja vtých veľkých dverách. Hádajú sa. Walden chce protilátku, ale Friedman mu ju nechce dať, tak ho Walden zastrelí. Skloní sa ku kufríku po protilátku, no vtom ho niečo odzadu prepichne. Je to obrovská príšera sľudskou tvárou (v priebehu hry ste našli list, adresovaný Herbertovi Friedmanovi od jeho švagrinej, že jeho brat Leonard chce skúsiť dáky experiment na sebe. Podarilo sa, atu je výsledok jeho tvorivej práce za posledných sto rokov. Obrovská páchnuca príšera).
Ďalej sa ešte do tej miestnosti pred veľké dvere presunie celá vaša skupina. Niekde tam je prevesená taška profesora Waldena. Sú vnej náboje alekárničky. Teraz ak chcete dostať protilátky, musíte vojsť do tých dverí avysporiadať sa sLeonardom (ak sa tak dá ešte nazvať). Keď vojdete dnu zastihnete ešte ako sa Herbert ospravedlňuje Leonardovi azomiera. Teraz je Leonard naozaj veľmi naštvaný. Musíte ho zabiť skôr ako on vás. Keď sa postavíte pred neho budete mu mieriť na také chápadlo. Keď ho zostrelíte objaví sa lúč slnka. Postavte sa pod ten lúč. Ochráni vás pred akousi smrtiacou vlnou. Leonard má takýchto chápadiel päť akaždé musíte zostreliť rovnakým spôsobom avždy sa skryť pod lúč. Keď odstrelíte aj posledné chápadlo (držia strop) celý strop sa zrúti adnu začne prúdiť slnečné svetlo. Celé sa to zrúti na Leonarda. Vy vyjdete hore aocitnete sa vrozbitej telocvični. Otvoríte kufrík apichnete si protilátku, no vtom sa ešte vynorí Leonard azposledných síl vás ešte napadne. Trochu si pobehajte avyhýbajte sa jeho útokom. Nemusíte strieľať, slnečné svetlo ho zabije za vás. Vzáverečnej animácii si vychutnajte jeho úpadok avaše víťazstvo (ak vám niekto počas hry zomrie uvidíte aj pohreb, vraj, mne prežili všetci).

Operation:flashpoint cold war crisis 2.čast

17. prosince 2009 v 19:42 návody na hry

25. Return to Eden
Armstrong konečně může splnit slib, který dal partyzánům, a vrací se v čele invazních vojsk na Everon. Tvrdé boje začínají ihned na pláži nedaleko letiště, které je cílem pro počáteční část invaze. První dílčí úkol zní dobít za každou cenu tvrdě hájenou kótu přímo před vámi. To se vám po chvilce podaří ve spolupráci s dalšími dvěma týmy, z nichž jeden postupuje po vaší levici a druhý na straně opačné. Jakmile však vrcholek dosáhnete, začne ruský protiútok vedený BMP a T-72. Relativně nejjednodušší, jak je zastavit, je vzít od některého mrtvého vojáka protitankovou zbraň a sám nepřítele zastavit. Jen pamatujte, že na T-72 potřebujete víc zásahů. Po zastavení protiútoku před vámi leží úkol nejtěžší - dobýt samotné letiště. V tom vám mohou značně pomoci vlastní vrtulníky, které můžete přivolat na pomoc. Předtím je ale nutné zničit na letišti protiletadlovou Shilku, která je pro ně velkým nebezpečím. Když se vám to podaří, povolejte na pomoc zmíněné vrtulníky, které pak udělají spoustu práce za vás (především eliminují ruské tanky). Ve spolupráci s ostatními dvěma týmy pak dočistěte a obsaďte letiště.


26. Hind Attack
Po krátké odmlce vstupuje na scénu opět James Gastovski a jeho hoši v kuklách. Cíl pro tuto noc je zpočátku neznámý - ví se jen o zvýšeném počtu přepravy zásob v okolí města Morton. To může být způsobeno přítomností dosud neznámé ruské vojenské základny. Vaším úkolem je nalézt ji, zneškodnit na ní co je vám libo a pak se přesunout na místo evakuace. Protože vůbec netušíte, kde se základna může nacházet, budete asi postupovat tak, že se dáte do sledování vojenských kolon. Nejprve však u Mortonu shromážděte všechny své muže (je zbytečné pouštět se do bojů přímo ve městě - minimálně ztratíte čas a střelivo). Pokud se vám nechce pracně vozidla sledovat nebo prostě základnu nemůžete najít, pak vězte, že se nachází u lesa na pozici Eg58. Ideální místo pro přepad je samozřejmě z lesa, odkud můžete zlikvidovat většinu stráží a především skupinku vojáků stojících u ohně.

Během přepadu asi odstartuje jeden Hind, přesto máte na základně co ničit. Nejlákavější cíl jsou jistě další Hindy (když je zničíte, zjednoduší se vám následující mise), ale nálož můžete strčit i pod BMP nebo UAZ. Po ústupu do bezpečí nálože odpalte a přesuňte se na místo pro evakuaci. Vybrat si můžete ze tří různých míst, ale nejlepší je asi to na pozici Ei61, protože je vzdáleno jen přes les. Ještě vás upozorňuji na hlídkující BMP, které jezdí po celé trase transportu, a může vás někdy docela nemile překvapit.


27. Rolling Thunder
Po dlouhé době si zase jednou zahrajete za poručíka Hammera, který se již stal velitelem celé tankové jednotky. V tom je také největší změna oproti předchozím tankovým operacím - nestačí se jen držet ve formaci, naopak musíte celou formaci vést a řídit. Cílem této operace je vesnice Montignac daleko na jihu, kterou jste již dobývali jako pěšák v 6. misi. Napřed je však třeba dobýt vesnici Tyrone, kde se nachází pouze několik málo vojáků a obrněné techniky, což by vaším Abramsům nemělo dělat problémy. Mezi Tyrone a Montignacem se pak nachází tvrdě hájené nepřátelské postavení, které skýtá největší problém celé mise. Přestože je hájeno pouze pěchotou (ovšem se spoustou protitankových zbraní), vojáků je tolik, že jsou schopni vám způsobit tvrdé ztráty. A ke všemu plocha před nimi je zaminována (pokud se nemýlím). Utkat se s nimi samozřejmě můžete, ale pokud jsou vaše pokusy o přímé proražení neúspěšné, postavení jednoduše obejděte - pro úspěch mise to není důležité. Nejlepší je v tomto případě postupovat vpravo podél lesa.

Před vámi je pak jen již Montignac, kde se kromě vojáků nachází i Shilka, BMP a tanky. Jestliže jste k Montignacu dorazili v rámci jednotky kompletní, nemělo by vám jejich zneškodnění (a následné udržení pozice) trvat příliš dlouho. Horší je to, pokud jste v předchozích bojích utrpěli ztráty. Proto znovu zdůrazňuji - není důležité plýtvat silami bojem mezi Tyronem a Montignacem, ale jen obě vesnice dobýt. Ještě bych si dovolil jednu poznámku. Řídit tank ve hře z pozice velitele je podle mého názoru dost nepraktické. Proto jsem raději přesedlal na místo řidiče a řídil tank z tohoto místa.

28. Airborne
V této misi si poprvé zkusíte i roli Sama Nicholse, pilota vrtulníku Blackhawk. Váš první úkol je dopravit četu vojáků z pláže až na frontu u Montignac. Na letišti nastupte do vrtulníku, nahoďte motor (v akčním menu) a pomocí Q se odlepte ze země. Náklon a směr korigujte myší nebo klávesami X a C, výšku Q a Z. Zamiřte na pozici Ej24, kde najdete čekající vojáky. Před přistání zapněte v akčním menu funkci auto-hover a snižujte výšku, až přistanete. Počkejte, až nasednou všichni vojáci, opět vzlétněte a zamiřte k Montignacu. Tam stejným způsobem přistaňte, počkejte, až vystoupí vojáci a pak zamiřte zpět na základnu. Vzápětí ovšem obdržíte úkol evakuovat decimovanou jednotku od vesničky Le Moule. Leťte tam, naberte je, eventuelně zničte několik nepřátelských vozidel a zamiřte zpět na letiště, čímž splníte svůj úkol.


29. Air Superiority
Víceméně dopravní vrtulník Blackhawk tentokrát vyměníte za bojový AH-1 Cobra. Jeepem spolu s palubním střelcem odjeďte na helipad, kde se hlaste u majora Bayllise. Pak nasedněte do první Cobry, počkejte, až nasedne střelec a vzlétněte. Během celé mise je třeba dbát pokynů od majora, který letí v druhém vrtulníku a je pro vás vedoucím. Vaše formace napřed zamíří k jihu až nad Montignac, odkud zamíříte napadnout konvoj jedoucí z Mortonu do Le Moule. Ten se skládá z BMP a několika Uralů a měli byste ho zničit co nejrychleji. Pak se totiž přesunete nad Le Moule, kde je několik dalších obrněných nepřátelských vozidel včetně Shilky, T-72 a T-80. Po jejich zničení se spolu s majorem vraťte na základnu. Několik důležitých rad do této mise: poslouchejte příkazy od majora, nebo vám bude hrozit neúspěšný konec mise pro neplnění rozkazu. Důležitá je také volba zbraní proti jednotlivým cílům. Cobra má kromě 30mm kanónu podvěšené řízené rakety TOW a neřízené FFAR. TOW si nechávejte na tanky a neplýtvejte s nimi do náklaďáků, FFAR se hodí tehdy, kdy je soustředěno hodně cílů na malé ploše, kanón je vcelku univerzální.


30. Recon
V této misi zavítáte poprvé na ostrov Kolgujev, a to v roli Gastovskiho. Po vysazení jeho týmu má za úkol najít a lokalizovat polohu 3 Shilek ve vymezeném území. Cílem mise není jejich zničení, ale zatím pouze jejich lokalizace. Během hledání si dávejte pozor na hlídkující vojáky, kteří se pohybují především po cestách, stejně jako BMP a tanky. Pozor si také dávejte na hlídky přímo u Shilek. Úplně stačí, když jejich polohu zjistíte dalekohledem z bezpečné vzdálenosti. Po lokalizaci všech tří Shilek se přesuňte na místo setkání s člunem, který přivolejte rádiem (0-0-1). Pak do něj rychle nastupte (pozor na utopení) a odjeďte z ostrova. Pokud vám bude dělat problémy najít všechny Shilky, pak jsou na polohách Df73, Eb73 a Db71.


31. Killdozer
Střídání rolí pokračuje i nadále díky této tankové operaci, kde jste opět jako Robert Hammer. Jeho tanková formace má za úkol v první řadě dobýt (poněkolikáté už) vesničku Levie. Kromě BMP a tanku se tam zdržují i vojáci, ale největší nebezpečí se skrývá v podobě tanků objevujících se od jihu. Po dobytí Levie přivolejte tým Zulu, který vesnici bude držet, a postupujte na jih zničit nepřátelskou základnu. I tam potkáte tanky a vojáky, ale váš sehraný tým si s nimi brzy poradí. Po dobytí základny se začněte přesouvat na pozici Gg72, kde je nepřátelské opevnění. To je hájeno tanky T-80, T-72 a spoustou vojáků. Proto postupujte obezřetně a koordinovaně. Během bojů nebo krátce po nich přijedou od jihu ruské posily, které je také třeba odrazit. Dobytím a udržením tohoto nepřátelského opevnění je váš úkol splněn.


32. Air Assault
Dobývání Everonu úspěšně pokračuje a poslední nepřátelské síly jsou na jihu v okolí vesnic Vernon a Saint Pierre. Sam Nichols startuje svou Cobru, aby pomohl postupujícím vojskům dobýt tuto poslední nepřítelem obsazenou část Everonu. Na začátku mise doběhněte ke Cobře, přivolejte do vrtulníku palubního střelce a vyrazte směr Morton, kde je první waypoint na cestě k nepříteli. Vzápětí však dostanete hlášení, že tým Zulu byl napaden nepřátelskými silami na základně, kterou předtím dobyly tanky Roberta Hammera. Dostáváte za úkol pomoci odrazit tento nepřátelský útok, takže měníte kurs letu. Po příletu na tuto základnu pomozte zničit dvě BMP a další vojáky a až dostanete hlášení, že se zbytkem už si tým Zulu poradí, vyrazte zpět k původnímu cíli mise. Cestou minete vlastní jednotky mířící k Saint Pierre a vzápětí se do vás pustí Shillka. Ta je pro vás velkým nebezpečím, proto by měla být prioritním cílem. S největší pravděpodobností se objeví i ruský vrtulník Hind, který se pokuste pomocí kanónu sestřelit. Sice to chvilku trvá, ale po jeho sestřelení by vás již nemělo nic ohrozit. Ve vesnici pak ve spolupráci s ostatními Cobrami zničte, co je potřeba - tanky, BMP, náklaďáky, vojáky a třeba i člun. Na místě vydržte, dokud nedorazí pozemní jednotky a vesnici neobsadí. Pak se vraťte na základnu.


33. Wake-up call
James Gastovski dostává za úkol zničit ony tři Shilky, které hledal ve 30. misi. Američané chtějí zaútočit na ruský ostrov Kolgujev a tyto Shilky by mohly být nebezpečím pro letecké síly. Jste vysazeni na pláži a hned vlevo na rozcestí je první trojčlenná hlídka. Jestli jí zlikvidujete nebo ne je celkem jedno, ale důležitá je jiná věc. Minimálně dvě Shilky jsou velmi ostře střežené a dostat se až k nim nepozorovaně je hodně obtížné. Pokud budete spatřeni, spustí se poplach a nejen že vám zmizí Shilky, ale také se rozjedou T-72 a BMP, které vás budou hledat. Nabízí se celkem jednoduché řešení - místo klasického ničení náložemi lze zničit Shilku také výstřelem z protitankové zbraně. Není tedy nic jednoduššího, než zlikvidovat nějakou hlídku na silnici, sebrat jí RPG s několika náboji a Shilky pak odstřelovat z bezpečné vzdálenosti. Je to řešení relativně bezpečné, ale je mě také jasné, že to není úplně styl Gastovského a jeho mužů. Toto řešení proto nabízím jako eventuální v případě, že budete mít problém misi dokončit pomocí klasického odpálení náloží. Jinak si dejte pozor na další stráže (především u silnic) a na hlídkující ruské vrtulníky. Po zničení Shilek se stáhněte do lesa kousek na severu (prostor je vyznačen na mapě).


34. Planes Start
Nichols byl nucen vyměnit osvědčené vrtulníky za bitevní letadlo A-10 Thunderbolt. Cílem je jižní část Kolgujeva, kde Gastovski zničil tři Shilky, aby letce A-10 umožnil nálet na tuto část pobřeží. Před startem narolujte na startovní dráhu, stejně jako celá vaše letka odstartujte a naberte kurz směr severovýchod na Kolgujev. Před pobřežím ostrova narazíte na dva čluny, které můžete potopit. Pak následujte vedoucího, který začne útočit na pobřeží. Tam vás budou zlobit další Shilky a tanky, ale ono je celkem jedno, kolik toho zničíte nebo zda vás někdo sestřelí. Ptáte se proč? Tato mise je zkrátka nascriptována tak, že se z ní nevrátíte. Jednou jsem dokonce zničil všechno, co šlo (dokud jsem měl střelivo), byl jsem v pohodě nad mořem a stejně jsem se nevrátil. Pokud vás totiž nikdo nesestřelí, tak vám zničehonic dojde palivo a musíte se stejně katapultovat. Pak jen sledujete, jak padáte na padáku na ostrov pod dohledem ruských vojáků, kteří vás zanedlouho zajmou.


35. Counter Strike
Oddíl Davida Armstronga je na padácích vysazen na jihu ostrova Kolgujev, ve stejných místech, kde předtím Gastovski a Nichols připravovali podmínky pro tento výsadek. Po seskoku dejte svůj tým dohromady a směřujte rychle k nepřátelské základně, kterou musíte pro začátek obsadit. Několik tamních vojáků je pro váš tým snadné sousto, pak ale přichází nejdůležitější okamžik celé operace - správně rozmístit své vojáky před předpokládaným ruským protiútokem. Samozřejmostí je volba pozice vleže a pokud možno tak, aby se vojáci vzájemně kryli. Na všechno máte maximálně pár minut, pak přijede od severozápadu dvojice BMP jako předvoj následována desítkami vojáků. Váš tým musí základnu udržet do okamžiku, než přijedou vaše posily, což je úkol značně nelehký. Pro jednodušší průběh mise si můžete na začátku mise vybrat jiné zbraně - M16 vyměnit za M60 nebo M21a k tomu přibrat LAW s dvěma střelami na zničení zmíněných BMP. Jestliže se protiútoku ubráníte, můžete spolu s posilami pokračovat směrem na severozápad a dobýt nepřátelskou základnu, kterou hájí jen několik vojáků a jedna neobsazená T-72. Dobytím tohoto nepřátelské tábora je váš úkol splněn a celá jižní část Kolgujeva je pod vaší kontrolu.


36. Escape from Prison
Situace Sama Nichollse v zajetí není zrovna růžová a na cizí pomoc se nemůže spolehnout. Jediným řešením je pokus o útěk v momentě, kdy k tomu bude příležitost. Rusáci vás nejprve vrtulníkem převezou na jinou základnu a tam vás umístí do stanu. Během těchto přesunů se o nic nepokoušejte, je to marné. Ve stanu pak počkejte, až přijde noc, kdy máte šanci. Pak vyběhnete vzadu ze stanu, dejte se mezi nízké domky, kde jsou u jednoho z nich je otevřená okna a naberte si rychle zbraně. Pak se přes první vojáky prostřílejte dovnitř této budovy, kde jste v relativním bezpečím. Skrz okna postupně likvidujte přicházející vojáky a pozor si jen dejte na to, že několik jich vběhne i dovnitř. Nikam nespěchejte, vojáci se budou objevovat po dlouhou dobu (bude jich celkem kolem 20). Až si budete jisti, že v okolí už žádný voják není (pozor ještě na hlídkující Hind), běžte do lesíku nad táborem a tím je váš útěk téměř dokončen. Přenesete se pak o několik hodin dál, kdy jste už téměř u vlastních jednotek. Stačí doběhnout k nim (třeba směrem doleva dolů z kopce). Až potkáte vlastní vojáky, je váš útěk definitivně úspěšný.


37. Incursion
První z posledních tří misí ve hře, ve kterých je každá rada drahá a těžko poradit nějaký fígl, jak si misi výrazně ulehčit. Alespoň já přes nespočet pokusů na žádný nepřišel. Cílem této operace je ukrást dokumenty o raketách SCUD, které se nacházejí přímo na základně generála Guby. Kdo jiný může tento úkol splnit než Gastovski. Celý prostor je obehnán ostnatým drátem, takže jediné možné místo, kudy se dostat dovnitř, je přímo přes bránu. Počkejte, až odjede protivné BMP, oddělejte stráže, rychle pronikněte dovnitř a zabijte případné další hlídky, které se mohou objevit. Snažte se pokud možno nevyvolat poplach a dejte se mezi stromky vlevo od silnice. Zkontrolujte situaci a pronikejte kryti srázem dále. Těsně před domem se skryjte mezi stany a zlikvidujte početné hlídky přímo u domu. Pak vběhněte rychle do domu, kde seberete automaticky dokumenty a stejnou cestou se vraťte zpět na místo, kde jste celou misi začínali. Během pohybu po základně si dávejte pozor na hlídkující BMP a T-72 a raději se před nimi kryjte. Ještě doporučuji vzít si na misi více zásobníku do HK, než je obvyklé. Určitě se budou hodit více než nálože.


38. Search & Destroy
Předposlední mise v kampani je opravdu asi vrchol obtížnosti. Generál Guba se chystá odpálit raketu SCUD a oddíl Black Ops mu v tom musí zabránit. Mobilní SCUD je umístěn v údolí pod vysokým kopcem, který je velkou dominantou celého okolí. Proto mě jako první napadlo vést útok přes něj, ale brzy jsem zjistil, že tudy cesta asi nevede. Celý prostor je totiž silně bráněn mnoha tanky, BMP, Shilkami a desítkami vojáků. V momentě, kdy se objevíte na kopci a nepřítel vás spatří, je po vás. Po mnoha neúspěšných pokusech jsem nakonec použil následující postup, který počítá se soustředěním veškerých sil k proražení nepřátelské obrany, zničení rakety a následném ústupu. Jak na to. Před začátkem mise si vyměňte nálože (s největší pravděpodobností se až ke SCUDu stejně nedostanete) za LAW se střelivem. Postupujte na jihozápad podél silnice až narazíte na Shilku. Tu zneškodněte, ale ještě předtím zavolejte rádiem tým Zulu tvořený tanky M1A1, aby napadl základnu z východní strany. Tím zaútočí zhruba ve stejných místech jako vy.

Po zničení Shilky a příjezdu týmu Zulu zavolejte ještě o pomoc vrtulníky Cobra a zaútočte na základnu. Zatímco se tanky a vrtulníky pustí do boje s nepřítelem, váš tým má o něco větší šanci proniknout až do místa, odkud se dá SCUD zničit. Znovu opakuji, proniknout s náloží až k němu je prakticky nemožné, proto se spokojte s tím, že najdete vhodné místo pro odpálení protitankové střely, kterou ho v pohodě zničíte. Pokud v té době již nemáte střelivo do LAW, můžete sebrat některému mrtvému vojákovi RPG. Po zničení rakety na nic nečekejte a po stejné cestě se stáhněte z bojiště. Ono to takhle vypadá sice hezky popsané, ale samotná mise je opravdu peklo. Když se mně ji poprvé podařilo dokončit, zbyl v mém týmu jediný voják, a to nemluvím o zničení týmu Zulu i obou vrtulníků. Pokud někdo vymyslel na tuto misi něco geniálního, ať mně dá vědět.


39. Red Dawn
Již se zdálo, že veškeré nebezpečí je zničením SCUDu zažehnáno, ale opak je pravdou. Generál Guba chce opustit Kolgujev, který bude brzy kompletně obsazen vojsky NATO, ale ještě předtím se chystá odpálit druhou raketu SCUD, o které zatím nikdo neměl ani ponětí. Na řadu tak přichází opět Gastovski s úkolem najít generála a zabránit odpálení rakety. Zadání mise svádí k tomu uhánět urychleně po cestě na severovýchod, ale splnění úkolu je nejlepší následujícím způsobem. Naložte celý svůj tým do M113 a upalujte přesně na druhou stranu a jeďte po silnici na ruskou základnu na pozici Ee46. Tam zlikvidujte pár hlídkujících vojáků a vysaďte svůj oddíl z M113. Nasedněte do čerpacího Uralu a jeďte s ním k vrtulníku Mi-24 Hind, který stojí za základnou, ale bez paliva. Zastavte u něj, přestupte do vrtulníku, dočerpejte palivo a nechte nastoupit ostatní vojáky.

Vzlétněte a vydejte se hledat generála. Ten se pohybuje v gaziku spolu s několika vojáky a pokud jste až doposud postupovali rychle, můžete ho ještě zastihnout na jeho základně, než se vydá po cestě na severozápad. Zastavit ho můžete jak palbou z vrtulníku, tak tím, že přistanete, vysadíte vojáky a vůz zastavíte klasickou střelbou. Pokud se vám podaří generála dostat živého, řekne vám, že na severovýchodě ostrova je další SCUD. Pokud ho náhodou zabijete, moc se nestane, jen to nebudete vědět a budete hledat naslepo. Poslední úkol tedy zní zničit SCUD na druhé straně ostrova, kam samozřejmě doletíte opět Hindem. Vřele doporučuji letět tam oklikou přes moře, protože na pevnině je spousta Shilek a ty by vás asi sestřelily ještě předtím (mimochodem nechápu, jak Shilky poznají, že v jejich ruském vrtulníku letí Amíci, ale budiž). Oklikou přes moře se musíte dostat až úplný konec ostrova, kde v první řadě zničte Shilku a pak opodál stojící SCUD. Tím je celé vaše válečné snažení konečně u konce - zabránili jste další světové válce.


40.Status Quo
Status Quo měl být podtitul v původním názvu hry, ale nakonec se tak jmenuje jen opravdu poslední mise ve hře, která navíc vůbec není bojová. V Cessně se jako Gastovski vracíte na Everon za svými starými dobrými přáteli - Robertem Hammerem, Samem Nicholsem a Davidem Armstrongem, abyste je pozvali do hospody. Po přistání na letišti nasedněte do škodovky a uhánějte posbírat všechny veterány po ostrově. Zajímavé je, jak celý ostrov žije - toho jste si asi během bojů často vůbec nevšimli. Pokud se vám škodověnka nelíbí, vyměňte jí za něco jiného - třeba u Armstronga na základně stojí vrtulník. Hezký moment je v místě setkání s Nicholsem, kdy se dozvíte, že chytá ryby na moři. Pro jeho přivolání zpět je třeba zapálit oheň. Všechny dopravte na jih ostrova do Saint Pierre do hospody (inu Češi se nezapřou), čímž je hra definitivně u konce.

Operation:flashpoint cold war crisis 1.čast

17. prosince 2009 v 19:42 návody na hry
První mise slouží vyloženě jen k tomu, abyste se naučili základní prvky v ovládání. Ocitáte se na blíže nespecifikované vojenské základně jako obyčejný voják, který musí leccos snášet. Nejprve máte za úkol doběhnout k náklaďáku nalevo a pak ihned zpátky. Po návratu je třeba zařadit se do řady a pušku si dát přes rameno. Poté vaše celá jednotka opouští v jiném náklaďáku základnu a přesouvá se na cvičiště. Tam máte za úkol proběhnout překážkovou dráhu, přičemž na konci jsou ostnaté dráty, které musíte podplazit. Pak se okolo vrátíte zpět a to samé dělají ostatní. Následně se stejným náklaďákem přesunete na střelnici. Tam je třeba nejprve sebrat náboje do M16, kterou jsou v bednách vpravo, nabít zbraň a v pravé části střelnice pak pokosit všechny tři terče. Tím váš "výcvik" končí.


2. Flashpoint
První skutečně válečná mise. Na začátku vidíte přelet dvou vrtulníků Blackhawk na ostrov Everon, kde se budou odehrávat následující mise. Váš oddíl je přepravován v jednom z vrtulníků a společně s druhým týmem máte za úkol dobýt městečko Morton. Vysazeni jste za kopcem a na město máte útočit z levé strany. Napravo od vás postupuje tým Bravo, máte podporu tanků a helikoptér. V této misi se vyplatí nikam zbytečně nespěchat a nechat většinu práce na tancích a vrtulnících. Pak stačí jen město dočistit od posledních vojáků.


3. Combined Arms
Podobně jako v misi předcházející je i tentokrát vaším cílem dobytí jedné vesnice, tentokrát jde o Reginu. Po přesunu náklaďákem na místo určení váš tým vyšplhá vlevo na kopec, odkud pak zahájí na vesnici útok. Mezi kopcem a vesnicí je však jen pár stromů a křovisek, a tak vám hrozí velká šance, že vás z vesnice někdo sejme. Za úvahu proto stojí útok při okraji lesa vlevo. I zde máte podporu několika tanků, a tak se není třeba nikam hrnout. Po proniknutí do vesnice si však dobře rozmyslete, jestli budete pokračovat dál. Chvilku po dobytí vesnice přijíždějí do vesnice početné ruské posily a vám nezbývá nic jiného, než ústup po cestě, kudy jste přišli. Úspěšným ústupem mise končí.


4. Camping
Začátek mise vás zastihne ve starém známém městečku Morton, kde čekáte na příjezd poručíka Berghofa. Ten za chvilku jeepem přijede, a protože umíte jezdit s náklaďákem, je třeba, abyste jeli s ním. Odveze vás na místo, usednete do trucku na místo řidiče a za Berghofem se vrátíte do Mortonu. Tam naložíte celý váš oddíl a opět následujete jeep při jeho dlouhé cestě až do vesnice Le Moule. Vyložíte oddíl, polovina týmu zůstává na místě, druhá nastoupí do jeepu a jede k lesu, kde byly hlášeny nepřátelské hlídky. U lesa vás Berghof vysadí a teď je na vašem týmu zlikvidovat dvě nepřátelské hlídky. První tříčlennou hlídku najdete asi po 200 metrech ve výběžku v levé části lesa. Pak se pustíte napříč lesem, kde narazíte na druhou hlídku. V její likvidaci vám patrně pomůže jedna obrněná M113, která hlídkuje za lesem. Po likvidaci hlídky se vrátíte do jeepu a následně i do vesnice.


5. Alert
Stejně jako v předchozí misi se nudíte v Mortonu. Pokud máte chuť, můžete si zatím vyměnit standartní M16 za kulomet M60 ve stanu. Zanedlouho ale idyla končí - poručík byl při přesunu do Le Moule přepaden a žádá o pomoc. Váš tým nasedne do M113, která vás odveze na uvedené místo. Poručíka už nezachráníte a máte co dělat, abyste vyvázli se zdravou kůží. Uvedené místo je se mezi dvěma lesy plných nepřátel. Až zlikvidujete první vlnu vojáků a o kus postoupíte, přijde vám z druhé části pomoci jiný tým. V tom okamžiku pozor na další vojáky ve spodním lese. Zabijte jich co nejvíce, ale za nimi se nepouštějte. Za chvilku dorazí náklaďák a odveze vás do Le Moule.


6. Montignac Must Fall
Touto misí již začíná jít do tuhého. Jediným úkolem je zpočátku jen dobytí vesnice Montignac spolu s dalšími třemi týmy. Pro úspěšné splnění tohoto úkolu je v první řadě třeba zneškodnit BMP u vesnice. Po dočištění od zbytků nepřátel počkáte na náklaďák, který vás má evakuovat až na jih ostrova do Mortonu. Již u nejbližší vesnice Provins jste ale zaskočeni dalšími jednotkami nepřítele včetně dalšího BMP. Znovu je potřeba zabít veškeré protivníky a pak čekat na vrtulník, který vás má evakuovat. Když se již zdá, že vše spěje k úspěšnému cíli, přiletí ruský vrtulník a váš vrtulník sestřelí. Jediná úniková cesta vede do lesa …


7. After Montignac
… kde pokračuje další mise. Jako jediní jste přežili přepad u Provins a vaší jedinou šancí je dostat se do Mortonu, kde právě probíhá poslední evakuace z ostrova Everon. Tato mise je mimořádně obtížná a je těžké poradit konkrétní postup, jak ji úspěšně splnit. Několik tipů pro vás ale mám. V první řadě seberte LAW u mrtvého vojáka, který leží pár metrů před vámi, protože se může hodit na zničení BMP. Pokusit se jít do Mortonu přímo je sebevražda, neboť všude okolo je spousta hlídek, BMP a tanků. Navíc nad vámi neustále krouží Hind. Jistou šanci nabízí získání některého vozidla, kterých je po okolí celkem dost. Na poli na jihozápad od původní pozice se nachází opuštěný traktor, ve vesnici Figari je opuštěná škodovka, ovšem relativně nejsnadnější je cesta zpět přes vesnici Provins. Jak na to. Seberete LAW, jak jsem již uvedl na začátku. Pak se obrátíte zpět a po kraji lesa se vrátíte co nejblíže k Provins. Tam narazíte na několik vojáků a jedno BMP, které pomocí LAW zničíte.

Následně se rychle přesuňte do Provins, nasedněte do jeepu nebo do škodovky a pusťte se po silnici na jih. Ne však po té, co vede přímo na jih do Mortonu, ale dejte se po silnici na jihovýchod směrem na Levie. To už jistě budete vědět, že Morton obsadil váš protivník a že je určeno náhradní místo pro evakuaci, které se nachází na kraji lesa severně od Mortonu. Po necelých dvou kilometrech jízdy (používejte mapu!) autem zabočte na lesní cestu a pokračujte až k lesu. Tam vystupte a před vámi je poslední část cesty - stačí jen přeběhnout les. Výhoda tohoto postupu je to, že od získání auta v Provins je jen malá šance, že narazíte na nepřítele. Tuto misi jsem zkoušel nejméně 30x různými postupy a tento mně přišel relativně nejjednodušší.

Ovšem POZOR! Největší zádrhel je až na konci mise. Ihned poté, co dorazíte do určeného sektoru, jste zajati. S tím nic nenaděláte a tato situace musí nastat. Po skončení vložené videoscény se ocitáte ve stanu a vidíte (a slyšíte), že se venku strhla přestřelka. Na tomto místě jsem dlouho nevěděl, co mám dělat a nepochybuji, že i mnoho z vás zde "zakysne". Dávejte teď tedy pozor, jak úspěšně dokončit tuto misi. Přestřelku mají na svědomí partyzáni. V ideálním případě vyběhněte ze stanu, seberte zbraň, pomozte postřílet vojáky a pak rychle běžte k partyzánům. Pokud se následně objeví videoscéna, kde se bavíte s partyzány, pak je to v pořádku. Když se objeví konec mise s tím, že jste stále v zajetí, je to špatné. Nesmíte tedy ani zůstat ve stanu, ani utíkat někam do lesa, ale je nutné jít k partyzánům. Konec této opravdu náročné mise je podle mě naskriptován trochu zbytečně složitě (možná přímo špatně), ale snad se vám ji podaří dokončit.


8. Rescue
Díky minulé misi jste ve skupině partyzánů, kteří teď potřebují pomoci. Ve vesnici Levie chtějí Rusáci postřílet civilisty a cílem mise je tomu zabránit. Váš oddíl leží na kraji lesa nedaleko vesnice a nejdříve musí počkat, až druhý tým na opačné straně zničí nepřátelský tank. Teprve poté můžete vtrhnout do vesnice. Ovšem pozor, nesmíte zabít civilisty, kteří se tam vyskytují. Ty naopak musíte po vyčištění vesnice naložit do trucku a odvézt asi kilometr po silnici směrem na jih. Tam je nutné vystoupit a pěšky pokračovat vlevo nahoru do kopce, kde je tábor partyzánů.

Nezapomínejte, že civilisti jsou stále s vámi a musí přežít. Nepřítel je po cestě skoro všude. Pokud se ve vesnice zdržíte dlouho, narazíte na Ural s nepřátelskými posilami už tam (přijede po silnici od Laruins). V opačném případě vás dostihne při stoupání do kopce. Do boje se vmísí i jedno BMP a pozor si dejte na několik protivníků, kteří jsou nahoře na kopci a čekají na vás. Na závěr snad mohu již jen doporučit sebrání PK kulometu od kulometčíka, kterého zabijete ve vesnici. Je to přeci jen o dost účinnější zbraň než M16 (ke které vám navíc brzy dojdou náboje) nebo klasický ruský samopal AK47.


9. Undercover
Poslední mise, která má dovršit vaši evakuaci z Everonu. Spolu s dalšími partyzány se vydáváte v civilním oblečení a obyčejnou "vejtřaskou" (Praga V3S) na jih, kde se máte sejít v rozbořeném hradu s vůdcem partyzánů. Do vejtřasky nastupte jako řidič a počkejte (!), až vám nastoupí celé mužstvo. Pak jeďte stále po polní cestě až na křižovatku, kde čeká první ruská hlídka. Tu jeden z partyzánů v civilu oblafne (a uplatí), načež počkejte, až imbecil Vasil odjede s gazíkem na stranu. Pokračujte po silnici na jih až k vesnici Vernon, kde je druhá ruská hlídka. Tady asi již nic nepomůže a musíte tři vojáky rychle zlikvidovat (opět se vyplatí vzít jednomu PK kulomet).

Zanedlouho dorazí do vesnice náklaďák s ruskými posilami, které by vám ale neměly dělat větší problémy. Pak však přijede i BMP a jediná šance, jak se úspěšně dostat do hradu, je les po pravé straně. Je poměrně úzký s velkým bočním sklonem, ale jeho výhodou je, že končí až u hradu. Nemělo by tedy být větším problémem po dolní straně lesa dojít až do hradu. Jak jsem pochopil, předem se počítá s tím, že v boji s vojáky v horní části lesa zahynou všichni vaši spolubojovníci. Jak jinak si vysvětlit, že jsem jednou došel do hradu dříve, než byli pobiti všichni ostatní, a nic se nedělo. Teprve když Rusáci dostali i posledního partyzána, Armstrong (alias já) si povzdechl, že už jsem zbyl sám, a teprve pak se mohla spustit scéna ve hradu. Tam je hlavní sídlo partyzánů a pro dokončení mise je třeba vyběhnout na věž, kde je jejich vůdce. Ten vám pak oznámí, že večer budete z Everonu evakuován a tím mise končí.


10. Night Patrol
Po úspěšné evakuaci z ostrova Everon, který je již plně v moci nepřítele, se dostáváte ke svým jednotkám na druhý ostrov Malden. Hned vaším prvním úkolem je noční hlídka. Jste na to sami, jen vy a vaše M16. Pardon, ještě k tomu máte speciální brýle pro noční vidění, které se rozhodně hodí. Po chvíli vás přijde zkontrolovat jeden nadřízený, který po krátkém rozhovoru odjede. Zanedlouho se objeví několik vojáků SpetzNatz, kteří se pod rouškou tmy pokusí umístit nálože na základnu. Vám nezbývá, než je zastavit. Zbytek mise už je monotónní, kdy jen pozorujete a posloucháte přelétávající vrtulníky.


11. Hold Malden
Rusové se nespokojili s dobytím Everonu a začali invazi i na Malden. Silný výsadek je hlášen u přístavu La Riviere a cílem pro váš tým je, jak jinak, zastavit nepřítele. Běžte co nejrychleji k první budově ve městě, kde je bunkr s těžkým kulometem, toho se chopte a střílejte do vojáků přibližujících se od přístavu. Pokosíte jich asi 10-15, ale pak je vidět, že nepřítel má k dispozici BMP, tanky i velkou početní převahu, a tak váš velitel dá příkaz k ústupu na sever. V tom okamžiku se nerozmýšlejte a ustupujte daným směrem. Až se dostatečně vzdálíte od města, mise bude ukončena.


12. Defender
Spolu se seržantem Fullerem máte za úkol zastavit kolonu tanků na silnici do La Pessagne. Máte každý k dispozici tři protitankové miny a za keřem jsou dostatečné zásoby protitankových střel. Mise však lehká rozhodně není. Miny je třeba vhodně nastražit - je lepší je dávat i po 100 metrech, protože po výbuchu prvního tanku ostatní sjíždí ze silnice a vrací se na ní až po určité době. Vhodné je nechat nejprve najet co nejvíce tanků na miny a zbytek se pak pokusit zlikvidovat bazukou. Velký pozor si dávejte i na zbytky posádek zničených tanků, které se chovají jako pěchota a velmi vám znesnadňují zničení všech tanků. Asi se vám misi nepovede splnit napoprvé, což ale především záleží na tom, s jakým štěstím se vám podaří nastražit miny. Nezapomínejte také, že na zničení tanku je potřeba dvou přímých zásahů z LAW.


13. Tank Training
Pro další mise opouštíme osobu Davida Armstronga a stáváme se Robertem Hammerem. Američané potřebují do tanků nové posádky, a tak berou každého, kdo je po ruce. Stejně dopadnete i vy. Na začátku mise nasednete do tanku M60 jako řidič a převezete ho do vesnice La Trinite, kde je tankodrom. Po příjezdu na místo musíte z tanku vystoupit a dát se do rozhovoru s vojáky, kteří vám řeknou několik věcí. Na tankodromu se pak přesunete na dané místo a zničíte tři repliky tanků. Vzápětí jste povoláni do boje u vesnice Dourdan, kde na vás čeká velitelský tank M1A1. Po příjezdu do Dourdanu zničíte nepřátelské síly blížící se od moře, což pro tuto misi bude stačit. Celá mise je brána jako seznámení se s ovládáním tanku a rozhodně si ji párkrát zopakujte, protože dokonalé zvládnutí tanku je nezbytné pro úspěšné dokončení následujících misí. Je vhodné naučit se i nějaké příkazové zkratky, například pro pohyb ve formaci sled kláves F1, 1, 1.


14. Battle of Houdan
Mise volně navazuje na misi předchozí. Od Dourdanu se přesunete na jih k Houdanu, kde máte za cíl pomoci bránit tuto vesničku. Během přesunu dostane váš oddíl (trojice tanků) příkaz nejprve zlikvidovat nepřítele na pláži na východ od Houdanu. Po zlikvidování několika vojáků a BMP se musíte vrátit k Houdanu, kam se blíží ruské T-80. Až z nich uděláte hromádku šrotu, přesuňte se na západ od vesnice, kde se skrývá několik dalších ruských vojáků. Za úkol pak dostanete napadnout soutěsku (až do této doby jste se tomuto místu měli vyhýbat) mezi Houdanem a Lolisse, kde je velké množství ruských jednotek. Útok asi neskončí nijak slavně, a tak se raději stáhněte, čímž je mise u konce.


15. Interdiction
Postavu Roberta Hammera na chvilku opustíte a naopak si poprvé okusíte roli Jamese Gastovskiho, příslušníka speciálních jednotek. Jeho tříčlenný, speciálně vycvičený tým má zničit tanky v okolí vesničky Lolisse, přes které jste se nemohli dostat předchozí misi. Každý z vašich mužů musí nastražit nálož na jiném místě a pak ji odpálit - na vás zbylo zničení tanku přímo v soutěsce. Začínáte úplně na vrcholu kopce, hned pod vámi na úbočí je tábor s několika ruskými vojáky, které zlikvidujete snadno pomocí své špičkové zbraně HK, která je tichá a velmi přesná (používejte zoom přes V). Kudy se dostanete k tanku je asi celkem jedno, ale pozor si dejte na dvě věci. Jednak mezi Lolisse a soutěskou pendluje další tank a čas od času také přiveze gazík několik vojáků, kteří obhlédnou okolí a zase odjedou. Je zbytečné se s nimi utkat, protože jen na sebe upozorníte a o to v této misi vůbec nejde. Naopak, s pomocí svého skvělého HK a brýlí pro noční vidění je ideální likvidovat hlídky na větší vzdálenost, aniž vás ony vůbec spatří. Já osobně zvolil cestu do údolí po levé straně, kde narazíte na další stanoviště ruských vojáků, ale i s nimi byste si měli rychle poradit.

Pak jsem se plížil údolím k tanku a po cestě ještě zlikvidoval asi 4 další hlídkující vojáky. Počkal jsem si na okamžik, kdy gazík i hlídkující tank odjely, doběhl k cíli této mise - stojícímu tanku, položil nálož a rychle se zase stáhl. Z úkrytu jsem pak nálož odpálil a rádiem dal zprávu zbylým dvěma mužům v týmu, aby i oni odpálili své nálože. To se vzápětí stalo a zbývalo se jen stáhnout na místo shledání. Jistě je možno vymyslet jiný a možná i lepší postup, ale každopádně jde o jednu z naprosto skvělých misí, kvůli kterým se rozhodně vyplatí Flashpoint hrát.


16. Spearhead
Poté, co tým ze speciálních jednotek zničil nejlepší jednotky nepřítele, nestojí vám již nic v cestě k Lolisse. Ocitáte se zpět v tanku jako Robert Hammer a cílem mise je dobýt a udržet právě Lolisse. Cesta do vesničky by vám neměla dělat větší problémy, zvláště pokud udržujete tankovou formaci. Po cestě se vyskytují převáženě jen vojáci, i když někteří i s protitankovými zbraněmi - ti by pro vás měli být prvořadým cílem. První část úkolu ukončíte po dokonalém vyčištění okolí od nepřítele, ale ta horší část na vás teprve čeká - udržet se. Od jihu za chvíli dorazí ruské posily v čele s T-72, T-80 i velmi protivnou Shilkou. Strhne se docela slušná kanonáda, ale předpokládám, že z ní vyjdete vítězně. Zničením všech těchto nepřátelských posil pak mise skončí.


17. Pathfinder
Po delší době je tu opět David Armstrong a jeho tým, který má zneškodnit dvě Shilky v Sainte Marie a Chapoi a umožnit tak vrtulníkům zničit ostatní tanky v Chapoi. Mise začíná na kopci nad Sainte Marie, kde je první Shilka chráněná oddílem ruských vojáků. Během této mise mát k dispozici kulomet M60 a podle toho zvolte i taktiku. Nikam se příliš nežeňte, spíš zalehněte, zamiřte a koste protivníky na velkou vzdálenost. Pozor, ve vesnici je ukryt i nepříjemný ruský ostřelovač! Členové vašeho týmu pak zničí Shilku a následuje postup na Chapoi. Po cestě narazíte nejméně na dvě ruské formace ukryté v křoví, takže se nenechte překvapit. Po zničení druhé Shilky v Chapoi se trochu stáhněte, abyste umožnili Cobrám zničit tanky ve vesnici. Počkejte na zprávu, že se tak stalo, a pak zlikvidujte poslední vojáky ve vesnici.


18. Tank Rally
Opět je tu Hammer a spolu s ním tanková formace. Spěcháte k Chapoi, ke kterému se blíží ruské tanky a vy je, tradičně, musíte zastavit. Úkol je pak rozšířen na dobytí přístavu La Riviere, odkud jste se tak neslavně stáhli v 11. misi. Zlikvidovat T-80 bude celkem hračkou, natož pak UAZ a Ural. Váš úkol končí úplným vyčistěním města.

19. Unfinished Business
V této vcelku krátké a prakticky nebojové misi se jako Armstrong vracíte na Everon. Spolu s Gastovskim, za kterého jste již také odehráli jednu misi, jste vysazeni z lodi a za úkol máte kontaktovat vůdce partyzánů ohledně spolupráce při invazi na Everon. U ohně nad pláží se setkáte s hlídkou a ta vás dovede do hradu. Tam dostanete důležité dokumenty, které je nutné dopravit z Everonu. Za chvilku bude hrad napaden ruskými vojsky podporovanými tanky a vrtulníky a vaším prioritním úkolem bude zachránit dokumenty. Nezapojujte se proto do žádných bojů a vraťte se rovnou na loď.


20. Taking Command
Již název napovídá, že se ujímáte velení celé jednotky. To na vás klade velké nároky a podstatně větší zodpovědnost za výsledek akcí. Vaším prvním cílem je vesnice Goisse, kam máte dopravit svůj tým a pomoci odrazit předpokládaný ruský útok. Začínáte s jediným vojákem na jisté křižovatce, kde čekáte na příjezd dalších posil. Tým Bravo bohužel ztratil s vámi spojení a vám nezbývá, než do vesnice Arudy poslat jeepem svého dosud jediného vojáka. Jak se to přesně udělá technicky, se vám zobrazí jako help na obrazovce. Z druhé strany pak přijede druhý tým v náklaďáku a mezitím, co čekáte na tým Bravo, si můžete zkusit, jak se dávají vojákům příkazy. Až se jeep s vojáky vrátí, naložte celý tým do náklaďáku a jeďte do Goisse. Řídit můžete sám nebo to někomu přikázat.

Po příjezdu do vesnice si jděte popovídat s místním velitelem, který stojí po pravé straně u polní nemocnice. Ten vás pak odvede na místo, odkud je očekáván ruský útok, který máte pomoci zastavit. Nyní je nejdůležitější správně rozmístit své vojáky, v lepším případě jim přikázat, aby si lehli a drželi se na místě. Zanedlouho ruský útok podporovaný dvojicí BMP skutečně začne a kromě toho, že sám bojujete, můžete ovlivnit průběh bojů i tím, že určujete cíle pro palbu atd. Přímo v boji na to ale příliš času není, což jen potvrzuje důležitost toho, jak před bojem své vojáky rozmístíte. Tato mise slouží jako základ pro pochopení ovládání ostatních vojáků a s největší pravděpodobností budete chvilku tápat, než se do toho aspoň trochu dostanete. Tím, že si misi zkusíte několikrát znovu od začátku, nic nezkazíte a na ovládání si zvyknete. Jen dodám, že po odražení útoku mise končí.


21. Scouting
Po obraně Goisse jste dostali úkol najít nepřátelský vojenský tábor, odkud vyrazili k útoku nepřátelští vojáci. V první fázi vám pomůže dvojice M113, která zlikviduje předsunuté hlídky u silnice. Pokud nechcete příliš riskovat, nechte tuto práci jen na nich, ale stejně tak jim můžete v této akci pomoci. Další část operace je již jen na vás. Pro zjištění polohy nepřátelského tábora je ideální místo na kopci na pravé straně. Po cestě tam můžete narazit na ojedinělé protivníky. Až se dostanete na kopec, pomocí dalekohledu obhlédněte celý tábor dokola, abyste zjistili stav vojáků v něm. Po nahlášení situace se nepouštějte s nikým do boje, stáhněte se zpět do Goisse a nezapomínejte, že můžete potkat další protivníky.


22. Turning the Tide
Dvaadvacátá mise je zakončením nejen celé bojové operace u Goisse, ale také na ostrově Malden. Po předchozí lokalizaci nepřátelského ležení máte za úkol spolu s týmem Bravo zneškodnit veškeré nepřátelské síly v okolí tábora. Před započetím mise doporučuji vyměnit klasickou M16 za odstřelovačku M21 (a vzít k ní navíc pár zásobníků místo granátů) a jako druhou zbraň vzít LAW a střely do ní (budou se hodit na dvě BMP u tábora). Mise začíná mezi dvojicí vrcholků nad táborem, tedy těmi, odkud jste v předchozí misi hlásili stav. Po chvilce se na levém kopci objeví skupinka vojáků, kterou pomocí ostřelovačky hravě zlikvidujete. Pak se přesuňte právě na tento vrchol, odkud budete mít celý nepřátelský tábor jako na dlani. Zbylé členy družstva nechte trochu za vrcholem, aby vám kryli záda, a pusťte se do likvidace nepřátel pomocí dalekonosné M21. V první řadě se zaměřte na vojáky schované mezi stromy v údolí mezi oběma kopci. Je jich tam docela dost a jsou poměrně dobře skryti, proto nikam zbytečně nespěchejte. Když si budete jisti, že jste je všechny dostali, můžete odstřelit ještě pár vojáků u tábora, co jsou vám nejblíže. Na ty vzdálenější nemá cenu plýtvat střelivem, protože na takovou vzdálenost už není přesnost střelby příliš dobrá.

Největší problém pak představující dvě hlídkující BMP u tábora, které můžete pomocí LAW zneškodnit i z vrcholu kopce. Před sestupem do údolí ještě zavolejte týmu Bravo, aby zahájili útok. Tím se vám zjednoduší situace a se svým týmem můžete napadnout tábor. S pomocí druhého týmu by zničení všech vojáků neměl být problém, ale pamatujte na to, že musíte zneškodnit VŠECHNY protivníky. Pokud vám nějaký z tábora unikl, nezbude vám nic jiného, než prozkoumat okolí a zabít ho, čímž je mise u konce. Předchozí popis mého postupu je ovlivněn volbou ostřelovačky M21 na počátku mise. Pokud zůstanete u standartní M16, bude se postup samozřejmě podstatně lišit. Výhodou mého postupu je to, že ačkoli jsem misi zkoušel tímto způsobem 3x, ani jednou jsem neztratil jediného člena svého týmu. Při klasickém postupu s M16 přes les se dají předpovídat podstatně větší ztráty.


23. Saboteur
James Gastovski ze speciálních jednotek zůstal během 19. mise na Everonu, aby pomohl tamním partyzánům a vyvíjel sabotážní činnost. V jeho pozici teď máte za úkol proniknout do nepřátelské základny a zničit tam nejméně jeden tank. Začínáte kousek od vesničky Levie, kde jste již kdysi zachraňovali civilisty. V té se také nachází jeden z alternativních cílů této operace - konvoj se zásobami. Pokud ho během mise nezničíte, nic se nestane, ale nepochybuji o tom, že se ho zničit pokusíte. Ostatně je to při cestě a ve vesnici si můžete nabrat nové nálože. Vesnici hlídají asi 4 vojáci a především pojíždějící BMP. Vojáky pomocí svého oblíbeného HK snadno zlikvidujete, ale BMP se raději vyhněte a počkejte, až odjede někam dále. Pak položte nálož u prostředního náklaďáku a zase se někde schovejte. Kousek vedle je také bedna, kde si můžete nabrat nějaké střelivo nebo přibrat další nálože. První nastraženou nálož můžete odpálit na dálku nebo nastavit časový spínač. Já vždy preferuji hromadné odpálení všech náloží na dálku, ale volba je na vás.

Co je důležité - odpálení nálože ve vesnici nevyvolá poplach na vojenské základně, kam míříte. K té je asi ideální vydat se po kraji blízkého lesa tak, abyste pak na základnu vnikli ze západní strany. Dávejte si pozor na hlídky - když vás spatří, spustí se na základně poplach a vaše šance na úspěšné dokončení operace je pak prakticky minimální. Po základně se pohybujte zásadně vleže, aby vás nespatřili hlídky a vojáci u ohně. Cílem mise je zničit nejméně jeden tank a je jen na vás, který z mnoha si vyberete (snad jen T-72 jde snadněji zničit než T-80). Pokud máte ještě další nálože, můžete si vybrat z dalších cílů včetně BMP nebo vrtulníku Mi-17. Po nastražení náloží (opět je lepší odpálení na dálku) se stáhněte (nejlépe na jih nebo na západ). Nepochybuji, že budete chtít vidět výsledek svého snažení, a tak nálože odpalte z bezpečné vzdálenosti. Na základně vypukne poplach - vy však již směřujete na jih, kde máte sraz s jedním z partyzánů, čímž mise končí.


24. Guardian
Přestože klasické vojenské operace na Maldenu již skončily, po ostrově se stále potulují skupinky ruských vojáků, před kterými je třeba se mít na pozoru. Vašemu oddílu byl svěřen nevděčný úkol doprovázet kolonu vozidel se zásobami, která míří přes celý Malden na letiště. Na začátku si můžete vybrat, jakým způsobem budete kolonu doprovázet. Nabízí se 3 možnosti - obrněná M113, náklaďák nebo pěšky. Většina z vás asi zvolí M113, kterou přesto budete muset v průběhu mise několikrát opustit. V prvé řadě počkejte, až k vám dojede konvoj, nad kterým pak pomocí rádia přebíráte velení. Nejschůdnější cesta pro splnění mise je ta, kdy necháte někde kolonu stát, jedete dopředu pročistit cestu a pak náklaďáky k sobě přivoláte. Na několika křižovatkách je třeba rozhodnout, kterou cestou se bude konvoj ubírat dále. Protivníci se ukrývají ve skupinkách okolo cesty a až na několik výjimek by vám neměli dělat větší potíže. Ty vám však rozhodně udělá BMP na cestě, která už je trochu tvrdší oříšek. Svůj úkol splníte, pokud aspoň část náklaďáků dojede až na letiště. Celá mise je oproti jiným poměrně dlouhá, což je způsobené přesunem na velkou vzdálenost a neustálým sledováním okolí silnic, kde se mohou skrývat záškodníci.