obscure

17. prosince 2009 v 19:43 |  návody na hry

1. Telocvičňa

Začínate sKennym vtelocvični. Vúvodnom videu sa Kenny rozhodol, že si ešte zahádže zopár košov. Veľmi sa mu domov nechce, ani po presviedčaní sestry Shannon. Po skončení úvodného videa ostane Kenny sám stáť vtelocvični (môžete si hodiť pár košov). Na konci haly sú dvere do šatní. Vojdite dnu, zistíte že vám zvoní mobil. Zdvihnite ho aozve sa vaša priateľka Ashley stým, že máte rande. Vo videu vám tiež niekto záhadný ukradne váš ruksak. Dosť vás to naštve achcete ho naspäť. Keď vyjdete zo šatne uvidíte ako sa zatvárajú hlavné dvere. Vyjdite von.

2. Záhrada a Suterén

Vonku uvidíte pootvorené dvere do záhrady. Vojdite dnu. Ocitnete sa vtakej malej záhradke vedľa starej rozpadnutej budovy. Vzadu uvidíte také staré dvierka do pivnice. Vstúpte dnu. Dnu vmalej miestnosti nájdete na stolíku lepiacu pásku, baterku apištoľ. Podľa pokynov zlepte baterku azbraň apotom vojdite do šachty vedľa sudov. Ocitli ste sa vsuteréne. Bežte stále rovno po chodbe. Na konci sú dvere. Pred nimi je taká čierna hmla, ale keď namierite (shift) apridáte viac svetla (p.ctrl) tak sa rozpustí. Teraz vojdite ďalej. Dnu je celkom tma aje tam plno bední. Prejdite pomedzi ne až ku ďalším dverám skolieskom avojdite. Ocitnete sa vmalej miestnosti sdvomi dverami. Tie skolieskom si nevšímajte, sú zamknuté, vojdite do tých čo majú kľučku. Je to cela. Nájdete tam študenta, blábolí niečo o injekciách a chce rýchlo odísť. Teraz sa stáva vašim spoločníkom (meníte si ho pomocou [F]). Vyjdite von. Dan si zo skrinky vezme pištoľ apotom spolu choďte späť do miestnosti sbedňami. Tam vás napadnú príšery. Môžete strieľať koľko chcete aj tak vám to nepomôže. Keď vám dôjdu náboje tak vás tie škaredé príšery omráčia aunesú.

3. Škola - Administratívna budova

Príbeh pokračuje videom. Ashley aShannon idú ráno spolu do školy. Ashley je naštvaná, že sa Kenny vykašľal na rande. Shannon tvrdí, že neprišiel domov azačínajú mať tak trochu obavy. Cez prestávku povedia Joshovi, že sa Kenny stratil. Dohodnú sa, že sa stretnú večer o šiestej po vyučovaní v školskom bufete atrochu sa vškole poobzerajú.
Teraz ste sJoshom, Shannon aAshley vbufete, lenže školník pozamkýnal všetky dvere. Na stole leží bassebalová pálka acd-čko pomocou ktorého sa hra ukladá. Môžete pálkou rozbiť automaty azobrať si nápoje až chcete. Potom ale pristúpte kpreskleným dverám arozbite sklo. Vojdite. Je to malý sklad, nájdete tam drôt ktorým môžete otvoriť dvere kde vám hlási že majú ľahký zámok. Teraz prejdite kvedľajším dverám apomocou drôtu ich otvorte. Zoberte si spoločníka, alebo spoločníčku (to je na vás s kým hráte, ja som celú hru prešiel s Joshom aStanom, len zo začiatku to boli Josh a Shannon). Spolužiaka si vyberáte pomocou ENTER. Vyjdite na chodbu. Hneď na chodbe doprava do veľkej siene azoberte si mapu budovy. Teraz keď máte mapu vidíte, ktoré miestnosti sa dajú otvoriť. Na prízemí sú otvorené len dievčenské achlapčenské záchody amiestnosť oproti nim. Vchlapčenských záchodoch nájdete nápoj avdievčenských je divná vetracia šachta. Shannon bude hlásiť, že na jej otvorenie je potrebné náradie. Oproti vmiestnosti je len lepiaca páska. na prvom poschodí sú pozamkýnané všetky dvere, ale úplne na konci je učebňa španielčiny spresklenými dverami. Rozbite sklo avojdite. Na katedre je odkaz od školníka, že sa vtejto miestnosti stratil skrutkovač. Keď odsuniete poličku pri mape tak ho nájdete. Na druhom poschodí sú len staré zamknuté dvere aspoza nich idú desivé zvuky. Teraz keď máte skrutkovač bežte dole do záchodov amôžete vojsť do šachty. Šachtou prejdete do učiteľských záchodov vzborovni. Je tam jeden nápoj. Keď prejdete do zborovne na prízemí nájdete starý kľúč odo dverí na druhom poschodí. Vzborovni vyjdite hore na poschodie.
Nájdete tam cd-čko, akľúč od zborovni. Sú tam tiež dvere do archívu. Za posuvnými policami sú dvere no jednej zpolíc chýba koliesko. Nájdete ho neskôr. Varchíve tiež nájdete listinu ozahájení stavby školy. Teraz bežte hore ku starým dverám. Otvorte ich. Keď vyjdete hore vybehnú na vás tri príšerky. Bežte koknu, aby ste ho rozbili apustili dnu slnko. Keď sa priblížite koknu nabehne video kde vás predbehne profesor Walden arozbije okno. Povie vám aby ste čo najrýchlejšie odišli. Keď spomeniete Kennyho pošle vás za riaditeľom Friedmanom aotvorí vám dvere na nádvorie. Vmiestnosti kde ste stretli profesora Waldena môžete nájsť železnú tyč. Vyjdite von cez hlavné dvere na prízemí. Vanimácii s vami vyjde von aj Ashley ateraz je nádvorie vašim zhromaždiskom. Na lavičke nájdete cd-čko.

4. Učebne

Na mape vám bude blikať budova učební aotáznik smenom Friedman. Musíte ho tam ísť pohľadať. Keď vojdete dnu privítajú vás tri malé potvory. Ubite ich. Potom hneď vprvej miestnosti na ľavo nájdete Stana. Pokecajte sním. Povie vám že si prišiel upraviť známky. odteraz sa kvám pridá (ja som už hral len sJoshom aStanom). Vmiestnosti nájdete tri papierové poháriky. Stan dokáže otvárať zámky. Vrohu miestnosti je skrinka. Po vypáčení vnej nájdete noviny vktorých sa píše ozmiznutiach na škole. Von na chodbe nájdete plán budovy, nápoj ahliníkovú pálku. Druhá miestnosť je zamknutá. Vtretej miestnosti je sklad. Nájdete tam baterku apištoľ. Voštvrtých dverách sú záchody. Je tam lekárnička. Piate dvere sú síce zamknuté, ale zo steny vyskočí obrovská príšera. Zastreľte ju. Vojdite dnu cez dieru. Vmiestnosti nájdete cd-čko, nápoj alepiacu pásku. Všiestej miestnosti je strašne veľa príšeriek. Musíte rýchlo utekať koknám aporozbíjať ich aby ste dnu pustili svetlo, ktoré ich zabije. Vmiestnosti nájdete cd-čko, papier onejakých rastlinách aešte nejaké kyseliny. Teraz musíte ísť hore schodišťom. Na schodišti nájdete lepiacu pásku atiež zistíte že dvere na prvé poschodie sú zamknuté reťazou (Shannon by povedala, že treba použiť kyselinu). Bežte teda dole do poslednej učebne ado tých papierových pohárikov si napustite kyselinu. Teraz rýchlo bežte hore, aby sa vám poháriky nerozpustili apolejte reťaz kyselinou. Tá sa rozpadne avy môžete vstúpiť na prvé poschodie.
Chodba by mala byť prázdna. Prvá miestnosť sa dá otvoriť. Nájdete tam aktovku profesora Waldena aručičku zkompasu, hneď na to vás napadnú dve príšerky ajeden monster. Keď výjdete von bude tam ďalší monster. Vdruhej miestnosti sú dvere zamknuté, ale dajú sa vypáčiť. Počas páčenia vás však napadnú dve príšerky. Dnu nájdete náboje anápoj. Tretia miestnosť je zamknutá. Štvrtá miestnosť je Friedmanová kancelária. Má presklené dvere, takže ich stačí rozbiť avojsť. Vkancelárii je na stolíku odkazovač. Sú tam dva odkazy od Mrs. Wicksonovej zošetrovne. Na poličke je cd-čko. Vo vedľajšej miestnosti je na Friedmanovom stole druhá ručička zkompasu ariaditeľová fotka sbratom - dvojčaťom. Nájdete tam aj odkaz od Friedmana, že odišiel do knižnice. Na stene visí aj mapa, ale tej sa budete venovať neskôr. Keď sa priblížite kpiatej miestnosti zdverí vyskočí príšerka atakisto je jedna aj dnu. Vmiestnosti nájdete mapu so súradnicami 330° dĺžka a 20° šírka. Teraz keď máte tie súradnice, vráťte sa do Friedmanovej kancelárie, ktej mape avložte ručičky zkompasu do nej. Otočte ich na miesto kde sa súradnice pretnú. Mapa sa vysunie a objaví sa trezor. Nájdete vňom kľúč od knižnice, náboje astarý list. Na chodbe je ešte jedna skrinka kde je baterka. Hor sa do knižnice.

5. Knižnica

Teraz prebehnite cez nádvorie do knižnice. Na mape na budove knižnice je teraz znovu Friedmanovo meno. Keď vojdete dnu, tak tam na schodoch sedí chlapec. Priblížite sa knemu aon sa zmení na monstera, tak bacha, lebo vás napadne aodzadu príde ďalší. Keď ich zabijete zoberte si zo steny mapu. Od dverí knižnice musíte nájsť kľúč, sú zamknuté atakisto aj dvere na schodišti. Vdievčenských záchodoch nájdete nápoj avchlapčenských je šachta kde sú náboje. Vprvej miestnosti je len cd-čko. Vdruhej je malá príšerka. Nájdete tam lepiacu pásku akopírku. Tretie dvere sú presklené, takže klasika. Dnu nájdete začmáraný papierik. Je tam aj taká malá miestnosť strezorom. Vráťte sa do miestnosti skopírkou adajte tam ten počmáraný papierik. Kopírka ho presvieti avy uvidíte číslo 2432. Choďte späť ktrezoru avyťukajte kód. Dnu nájdete starý list akľúč od knižnice. Dvere štvrtej miestnosti sa dajú vypáčiť. Dnu je ale všade tá hnusná čierna hmla. Musíte čo najskôr buď porozstrieľať, alebo porozbíjať všetky okná. Potom vrohu vskrinke nájdete skvelú baterku. Teraz už konečne choďte do knižnice. Úplne na konci knižnice za regálom sedí Friedman. Strašne sa naštve keď vás zbadá. Povie, že sa ovšetko postará, pošle vás za školníkom aodíde. Medzitým sa zotmie. Vknižnici nájdete fotky aknižku onejakých stromoch, cd-čko astaré noviny píšuce osmrti Friedmanovho brata Leonarda. Keď vyjdete zknižnice budete počuť obrovský rachot.

6. Jedáleň a Ošetrovňa

Teraz musíte ísť za školníkom. Na mape je označený krížikom vbudove jedálne. Bohužiaľ školníka Garrisona nájdete mŕtveho. Vjeho kancelárii nájdete brokovnicu, náboje adobrú baterku. Ďalej vmiestnosti kamerového systému školy nájdete kľúč od jedálne, uvidíte Mrs. Wicksonovú ako zošetrovne volá opomoc anájdete aj videokazetu. Keď si ju prehráte uvidíte ako Friedman vstupuje do suterénu aKenny ide za ním. Tiež je tam chlapík, ktorý vypustí monsterov. Teraz vyjdite von avojdite do jedálne. Dajte bacha. Je tam pár malých príšer ale sú tam aj veľké príšery aútočia zo stropu. Sú asi tri veľké adve malé. Vjedálni nájdete mapu budovy, náboje atiež schody na prvé poschodie. Ďalej úplne vzadu sú veľké dvere vedúce do kuchyne. Je tam zopár príšeriek. Nájdete tam nápoj aautomatickú pištoľ. Všetky dvere sú pozamkýnané. Vráťte sa ku schodišťu avyjdite hore. Budú tam číhať príšery tak bacha, asi dve veľké atri malé. Môžete rozbiť automat azobrať si nápoj. Je tam aj elektrická rozvodňa lenže chýbajú poistky, treba ich nájsť. Na stolíku tiež nájdete položený nápoj avrohu miestnosti náboje do brokovnice. Vojdite do ďalšej miestnosti. Je to kuchyňa aje prázdna. Nájdete tam len cd-čko alekárničku. Vďalšej miestnosti smerom košetrovni nájdete skriňu spoistkami. Nemôžete sa dostať na ošetrovňu, kým nesvieti svetlo. Mrs. Wicksonová sa totiž strašne bojí. Vtejto miestnosti je len jedna príšera, no zato pekne veľká. Zabite ju, vypáčte skrinku azoberte poistky. Vpozadí počuť Mrs. Wicksonovú ako kričí opomoc. Vráťte sa krozvodni aby ste spustili prúd. Pri spúšťaní vás napadne zopár príšeriek, ale nič strašné. Zastreľte ich apokračujte. Ukáže sa video kde sa zapne svetlo avy len bežte na ošetrovňu. Mrs. Wicksonová je asi pomätená. Vrozhovore blábolí kadečo obratoch Friedmanových. No nič. Vjej kancelárii nájdete cd-čko, dve lekárničky alist. Na dverách nájdete chýbajúce koleso zposuvného archívu vzborovni. Zoberte ho abežte tam.

7. Administratívna budova a Amfiteáter

Musíte sa vrátiť do zborovni, do miestnosti sposuvným archívom. Keď ste odchádzali zknižnice počuli ste obrovský rachot, to sa vtedy vadministratívnej budove zrútilo schodisko. Teraz môžete ísť buď bočným vchodom aprejsť šachtou vdievčenských záchodoch, alebo hlavným vchodom. Tam budú traja monstery, tak ich zabite avojdite do zborovne. Keď ste už vzborovni, mimochodom hneď prvé dvere na pravo od hlavného vchodu, tak vybehnite hore po schodoch avojdite do miestnosti sarchívmi. Je to miestnosť kde máte na mape otáznik. Posuňte všetky archívy nabok avstrede sa objavia dvere. Vojdite dnu aocitnete sa vsklade. Nájdete tam fotky podškolského suterénu, náboje, film do premietačky acd-čko. Keď vyjdete zmiestnosti vzborovni natrafíte na profesora Waldena. Povie vám, že hľadá Friedmana, atiež sa spýta na Kennyho. Keď spomeniete suterén dá vám kľúče od amfiteátra kde je vchod dolu atiež si tam môžete pozrieť ten film čo ste našli. Takže nič iné vám neostáva len ísť tam. Na mape je na amfiteátri nakreslená aj šachta, takže to zbadáte. Vhlavnej hale ešte môžete nájsť náboje. Cestou ich zoberte abežte cez parkovisko na amfiteáter. Dvere na parkovisko sú oproti dverám do knižnice. Je tam dosť tma. Je tam aj dodávka, ktorá sa dá otvoriť anájdete tam lekárničku, no počas páčenia zámku vás napadnú dvaja monstery. Ďalej už len vojdite do budovy amfiteátru. Hneď na recepcii nájdete mapu, cd-čko, lepiacu pásku akeď pôjdete ďalej chodbou prezriete si tam dáke fotky. Vojdite do sály. Na pódiu nájdete drevený hranol, medzi sedadlami lekárničku aúplne hore na repráku lepiacu pásku. Vprvej uličke je ovládací pult, na ňom spustite plátno. Potom sa vráťte na chodbu avybehnite po schodoch až úplne hore.
Za dverami budú dve príšerky. Prebehnite do miestnosti spremietačkou, sú tam náboje. Potom si pozrite film. Teraz sa vráťte späť do sály. Hneď na pravo sú dvere tak vojdite. Je to dáka šatňa, sú tam náboje. Vojdite do ďalších dverí, vedú do strojovne. Nájdete tam náboje, atiež je tam výťah. Najprv na ľavo zatiahnite páku aodistíte ho. Potom na pravo stlačte gombík na privolanie. Medzi dvere dajte ten hranol, čo ste našli na pódiu anastúpte. Vyvezie vás to hore. Tam je jedna príšera no zato pekne tučná. Strieľajte len keď si odkryje rukou hlavu. Keď ju zabijete, otvorí sa poklop srebríkom. Vmiestnosti nájdete nápoj. Zaistite výťah páčkou, zlezte dole po rebríku avojdite do otvorenej šachty. Vanimácii tam vojdete všetci. Keby ste nezaistili páčku, tak vám padajúci výťah zabije jedného zhrdinov.

8. Suterén

Teraz ste dolu vsuteréne. Výťah padol, takže sa nemôžete vrátiť. Ste tam všetci atáto miestnosť je teraz vašim zhromaždiskom. Vmiestnosti nájdete cd-čko, lekárničku, baterku anáboje. Teraz vyjdite na chodbu. Choďte stále rovno. Na konci budú dvaja monstery. Nájdete tam aj nápoj. Zabočte jedinou možnou cestou avojdite do dverí. Teraz ste na ďalšej chodbe. Na pravo je dvojo dverí. Jedny sú odomknuté. Za nimi je jeden monster anájdete tam aj náboje. Na ľavo je tiež dvojo dverí. Vojdite do prvých. Je to miestnosť spokusnými zvieratami. Na zemi nájdete list od nejakého žiaka (prosí vňom, aby ste našli dôkazy, ktoré zhromaždil). Klietka na ľavo sa dá posunúť, je pod ňou brokovnica. Prvá klietka sa tiež dá odsunúť. Je za ňou vchod do cely. Je tam granát apáka, keď ju vezmete zobudí sa tam príšera. Zabite ju. Keď vyjdete von budú tam ešte dve také isté. Zabite ich achoďte do poslednej miestnosti. Je to laboratórium. Bude tam aj príšera anájdete vnej papier odiagnóze Friedmanovho brata alekárničku. Je tam aj nejaký mechanizmus. Spustíte ho pákou, ktorú ste našli ajedna zpolíc sa odsunie aodkryje šachtu. Vlezte tam. Teraz ste vďalšej chodbe. Na zemi sú náboje. Sú tam iba jedny dvere. Vojdite anájdete Kennyho, no vtom vám však Friedman hodí dnu uspávací granát azamkne vás. Keď sa zobudíte, ste všetci piati vcele azisťujete, že ste infikovaní. Nemáte žiadne veci. Neviem ským budete hrať, ale postava vcele vedľa Kennyho má pri posteli železnú tyč. Zoberte ju. Prepnite F na Kennyho, choďte do rohu cely apomocou tyče stlačte gombík advere na celách sa otvoria.
Ste infikovaný amáte čas len do východu slnka. Musíte sa dostať na ošetrovňu za Mrs. Wicksonovou. Vmiestnosti sú ešte štipacie kliešte atruhla svašimi vecami. Otvorte ju pomocou klieští. Teraz máte svoje veci. Dajte Kennymu lekárničku, zoberte si svojho parťáka (u mňa to bol stále Josh aStan) avyjdite von tými istými dverami ako ste vošli. Teraz choďte napravo stále po chodbe. Je tam jedna príšera. Úplne na konci chodby je rebrík. Vyskočte na tú bedničku astiahnite ho pomocou tej zahnutej tyče. Vyjdite hore. Ocitnete sa vuličke za ošetrovňou. Za vami sú veľké dvere na kód. Sú označené otáznikom, budete sa im venovať neskôr. Vuličke je na lavičke cd-čko. Choďte kželezným dverám svisiacim zámkom. Odštiknite ho avojdite. Vanimácii tadiaľ vojdete všetci. Ocitnete sa na nádvorí. Tam bude odteraz vaše zhromaždisko. Potom rýchlo choďte na ošetrovňu.

9. Ubytovňa

Mrs. Wicksonovú na ošetrovni nájdete celú zakrvavenú apolomŕtvu. Vanimácii vám povie, že existuje protilátka, že musíte nájsť laboratórium vsuteréne. Tiež vám povie, že druhý vchod do suterénu je vzáhradách. Vjej kancelárii nájdete lekárničku. Do záhrady sadostanete cez tie veľké dvere na kód, takže ho musíte niekde pohľadať. Jediné možné miesto kde ste ešte neboli je telocvičňa aubytovňa. Vtelocvični však nenájdete nič, takže ostáva len ubytovňa. Preštiknite visiace zámky avojdite. Bude tam hneď jedna veľká príšera. Zoberte si plán budovy. Vprvých dverách na pravo je jedna malá príšerka adve veľké na strope. Vmiestnosti nájdete náboje, cd-čko avýstrižky znovín. Prvá miestnosť na ľavo je prázdna. Sú tam len náboje astarý rozbitý komín. Ďalšie dve miestnosti sú dievčenské achlapčenské záchody. Vdievčenských nájdete lekárničku, atiež sa dá cez rozbitú stenu prejsť do chlapčenských, ktoré sú zamknuté, ale tam je len nápoj. Keď vyjdete na chodbu vyskočí na vás jeden monster. Štvrté dvere na pravo vedú na schodište. Piate dvere na pravo vedú do spální. Sú tam dve príšery amonster. Dnu nájdete granát anáboje. Druhá miestnosť zľava je zamknutá atretia tiež. Na chodbe nájdete náboje askrinku snápojom. Choďte hore. Na schodišti nájdete sošku. Hore je chodba čistá, len pozor na podlahu, je prehnitá aderavá, tak opatrne. Keď vyjdete zo schodišťa hneď napravo je dvojo dverí anaľavo tá podlaha, ktorú som spomínal. Prvé dvere treba vypáčiť. Dnu sú dvaja monstery apríšerka. Nájdete tam náboje alekárničku. Druhé dvere sú zamknuté.
Teraz choďte opatrne chodbou. Prejdite popri stene aurčite nespadnete. Dvojo dverí oproti sebe sú zamknuté. Musíte vojsť do tých veľkých na konci chodby. Tie dvere vedú do miestnosti vychovávateľov, rozdelenej stenou (vidieť to aj na mape). Vmiestnosti na pravo sedí monster. Zastreľte ho. Sú tam dvere do miestnosti na mapke označenej otáznikom. Vtej miestnosti je ten rozbitý komín, čo ste videli aj dole aešte cd-čko. Vľavej polovici tiež sedí monster. Je tam skrinka, po vypáčení vnej nájdete náboje. Je tam tiež polička. Keď do nej strčíte spadne arozbije zamurovaný vchod do kabinetu. Vojdite dnu. Nájdete tam list atrezor. Zoberte ten trezor, choďte sním do miestnosti skomínom ahoďte ho dnu, aby sa rozbil. Choďte sa dole pozrieť, čo vňom nájdete, ale pozor, vmiestnosti pre vychovávateľov bude čakať monster apríšera. Opatrne prejdite po tej podlahe azbehnite dolu schodmi. Na chodbe bude jedna príšera. Potom choďte do prvej miestnosti vľavo. Tam spadol trezor. Bude tam tá veľmi tučná príšera tak ju zabite. Vtrezore nájdete staré plány suterénu, kľúč ktajnej pracovni vknižnici adenník Alana Gardenera zo 69. roku susvedčujúcimi dôkazmi (sú to asi tie, o ktorých ste čítali vliste od neznámeho študenta). Píše sa vňom obratoch Friedmanových, osoškách, ktoré spúšťajú mechanizmus vsuteréne aaj oveľkých dverách na kód. Vmiestnosti ešte nájdete náboje. Teraz bežte do knižnice zistiť, ku ktorým dverám patrí ten starý kľúč čo ste našli.

10. Knižnica a Amfiteáter

Prebehnite cez nádvorie avojdite do budovy knižnice. Keď budete dnu choďte hneď doľava avojdite do knižnice. Na konci miestnosti za regálom je písací stolík. Vedľa sú dvere do ktorých vošiel aj Friedman keď ste ho tu prvý krát našli. Ten kľúč je práve od tejto tajnej pracovne. Dnu nájdete dobrú baterku, druhú sošku aďalší film označený ako Archív 24. Vyjdite von zknižnice ana chodbe stretnete profesora Waldena. Keď mu poviete že existuje protilátka aukážete mu starú mapu suterénu začne sa správať ako blázon, vezme vám mapu azamkne vás vbudove. Je tiež nakazený. Teraz ste zamknutý vknižnici. Walden odomkol schodisko, takže choďte hore. Musíte sa dostať von. Na medziposchodí sú dvere. Vedú na balkónik vknižnici. Nájdete tam tretiu sošku. Na schodišti tiež nájdete lekárničku. Hneď ako vyjdete hore na chodbe vás privítajú dve príšery. Na poschodí sú štyri miestnosti ahlavné dvere sú zamknuté. Prvá miestnosť sprava je odomknutá. Sú vnej tri príšery, náboje alepiaca páska. Druhá miestnosť je zamknutá. Vtretej je jedna príšera, revolver anáboje. Štvrtá miestnosť je prázdna, sú tam len tri nápoje. Teraz sa vráťte do prvých dverí (už som si spomenul). Je tam polica, keď ju odtlačíte tak nájdete dvere. Je to druhá miestnosť. Sú vnej tri príšery. Nájdete tam kľúč od hlavných dverí na poschodí, cd-čko, lepiacu pásku aajednu skrinku, vktorej je granát. Vybehnite von na chodbu avyjdite hlavnými dverami. Objavíte sa na balkóne nad nádvorím. Vedľa na lavičke je cd-čko. Zbehnite dole achoďte do budovy anfiteátru. Na parkovisku vás napadnú dvaja monstery. Vojdite dnu, je to tam čisté. Vyjdite hore kpremietačke aprehrajte si ten film, čo ste našli. Na filme je záber sčíslom 0582. Je to číselný kód od brány do záhrad. Vráťte sa späť na nádvorie abežte ktej bráne. Na mapke je označená. Vyťukajte kód avojdite.

11. Záhrada

Záhrady sú dosť tmavé, ale žiadne veľké bludisko to nie je. Zo začiatku choďte stále rovno. Prídete ktakému rozpadnutému domčeku. Na streche je celkom slušná brokovnica, no neprišiel som na spôsob ako ju zodtiaľ dostať (ak by niekto vedel, môže napísať). Vdomčeku nájdete náboje akeď zneho vyjdete budú tam čakať tri príšerky amonster. Ďalej pokračujte po cestičke. Je len jedna, takže sa nepomýlite. Budú tam dva monstery. Na konci cestičky budú dvere, vstúpte do nich. Ocitli ste sa vdruhej polovici záhrad. Choďte doľava. Bude tam jedna príšera. Potom choďte ďalej cez most, za ním je príšera, a tiež tam nájdete náboje. Potom choďte jedinou možnou cestou, až dôjdete krozpadnutému múru. Rozbite ho bassebalkou avstúpte ďalej. Teraz ste vtretej časti záhrad. Choďte rovno až kaltánku so soškou. Bude tam príšera. Keď zoberiete sošku, napadnú vás ďalšie príšerky, asi šesť. Vráťte sa späť, kde ste zabáčali kaltánku, je tam ešte druhá cestička. Choďte tadiaľ až prídete kdverám, tam na vás ešte vybehnú dve príšerky. Vojdite dnu. Teraz ste presne tam kde bol na začiatku Kenny, pri starom rozpadnutom dome. Nájdete tam náboje, lekárničku, dva nápoje apáku. Napadnú vás dva monstery. Zabite ich avstúpte dnu do pivnice ako na začiatku sKennym. Dnu nájdete náboje acd-čko. Je tam tiež mechanizmus na otvorenie šachty. Použite tú páku ašachta sa otvorí. Vojdite dnu.

12. Suterén

Teraz je to dolu ozaj veľké bludisko, ale posnažím sa napísať to zrozumiteľne. Hneď ako zídete nájdete náboje abude tam aj jedna príšera. Choďte stále rovno. Vjednej zdier vstene nájdete náboje, atiež tam bude príšera. Choďte na koniec chodby avojdite do dverí. Ocitnete sa vtej miestnosti sklietkami, kde na začiatku aj Kenny. Nájdete tam nejaké fotky, nápoj alekárničku. Tiež tam budú dve príšery. Choďte do tých istých dverí ako sKennym. Ocitli ste sa vchodbičke so skrinkou. Teraz ale vojdite do dverí skolieskom, sú otvorené. Ocitnete sa vnejakom laboratóriu. nájdete tam cd-čko, lepiacu pásku, nápoj anejaké dokumenty. Vojdite do ďalších dverí. Vošli ste do miestnosti plnej bední aklietok. Môžete tam nájsť fotky nejakého študenta, akeď odtlačíte jednu zklietok, nájdete tajnú miestnosť. Je vnej jedna príšera. Tiež tam môžete nájsť celkom slušný laser. Vmiestnosti sú ešte dvere, vktorých by ste len zablúdili arebrík, ktorý vedie do tajnej pracovne vknižnici. Vráťte sa späť do laboratória, zktorého ste prišli. Vedľa dverí, ktorými ste vošli sú ďalšie. Vojdite dnu. Bude tam jedna príšera. Dnu nájdete lekárničku anápoj. Dvere si nevšímajte (všetky dvere, ktoré znávodu vtejto kapitole vynechávam, sú buď slepé, prázdne uličky achodby kde ste už boli, alebo miestnosti, ktorým sa budete venovať neskôr). Vmiestnosti je šachta. Vojdite dnu. Bude tam jedna príšerka, atiež tam nájdete cd-čko a náboje. Vojdite do ďalších dverí. Ocitnete sa pri nejakom mechanizme so štyrmi podstavcami. Treba na každý znich položiť jednu sošku. Je tam tiež tá veľká tučná príšera. Zabite ju.
Vedľa nej je mechanizmus ale chýba tam páka, ktorú musíte nájsť. Vojdite do ďalších dverí. Budú tam dve príšery. Dvere oproti vám vedú do miestnosti scelami, kde ste boli väznení. Na chodbe nájdete granát anáboje. Ďalšie dvere po pravej strane vedú na chodbičku sďalšími troma miestnosťami. Na chodbičke sú náboje. Jediné dvere, ktoré sú odomknuté sú posledné, zadné dvere. Vtej zadnej miestnosti nájdete páku, lekárničku acd-čko. Vráťte sa späť do miestnosti smechanizmom apoužite páku. Otvoria sa vám také obrovské dvere (možno, že ste sa knim už aj zatúlali). Keď to spustíte spustí sa video. Je na ňom profesor Walden ako prichádza ktým dverám. Otvoria sa aon vojde. Teraz sa vráťte do tej miestnosti kam ste vošli šachtou. Budú tam dve príšerky. Vyjdite šachtou hore. Vojdite do dverí oproti vám (tie, oktorých som predtým písal, aby ste tam nešli). Keď vojdete spustí sa video. Stojí tam Walden amieri na Friedmana. Obaja stoja vtých veľkých dverách. Hádajú sa. Walden chce protilátku, ale Friedman mu ju nechce dať, tak ho Walden zastrelí. Skloní sa ku kufríku po protilátku, no vtom ho niečo odzadu prepichne. Je to obrovská príšera sľudskou tvárou (v priebehu hry ste našli list, adresovaný Herbertovi Friedmanovi od jeho švagrinej, že jeho brat Leonard chce skúsiť dáky experiment na sebe. Podarilo sa, atu je výsledok jeho tvorivej práce za posledných sto rokov. Obrovská páchnuca príšera).
Ďalej sa ešte do tej miestnosti pred veľké dvere presunie celá vaša skupina. Niekde tam je prevesená taška profesora Waldena. Sú vnej náboje alekárničky. Teraz ak chcete dostať protilátky, musíte vojsť do tých dverí avysporiadať sa sLeonardom (ak sa tak dá ešte nazvať). Keď vojdete dnu zastihnete ešte ako sa Herbert ospravedlňuje Leonardovi azomiera. Teraz je Leonard naozaj veľmi naštvaný. Musíte ho zabiť skôr ako on vás. Keď sa postavíte pred neho budete mu mieriť na také chápadlo. Keď ho zostrelíte objaví sa lúč slnka. Postavte sa pod ten lúč. Ochráni vás pred akousi smrtiacou vlnou. Leonard má takýchto chápadiel päť akaždé musíte zostreliť rovnakým spôsobom avždy sa skryť pod lúč. Keď odstrelíte aj posledné chápadlo (držia strop) celý strop sa zrúti adnu začne prúdiť slnečné svetlo. Celé sa to zrúti na Leonarda. Vy vyjdete hore aocitnete sa vrozbitej telocvični. Otvoríte kufrík apichnete si protilátku, no vtom sa ešte vynorí Leonard azposledných síl vás ešte napadne. Trochu si pobehajte avyhýbajte sa jeho útokom. Nemusíte strieľať, slnečné svetlo ho zabije za vás. Vzáverečnej animácii si vychutnajte jeho úpadok avaše víťazstvo (ak vám niekto počas hry zomrie uvidíte aj pohreb, vraj, mne prežili všetci).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama