Operation:flashpoint cold war crisis 1.čast

17. prosince 2009 v 19:42 |  návody na hry
První mise slouží vyloženě jen k tomu, abyste se naučili základní prvky v ovládání. Ocitáte se na blíže nespecifikované vojenské základně jako obyčejný voják, který musí leccos snášet. Nejprve máte za úkol doběhnout k náklaďáku nalevo a pak ihned zpátky. Po návratu je třeba zařadit se do řady a pušku si dát přes rameno. Poté vaše celá jednotka opouští v jiném náklaďáku základnu a přesouvá se na cvičiště. Tam máte za úkol proběhnout překážkovou dráhu, přičemž na konci jsou ostnaté dráty, které musíte podplazit. Pak se okolo vrátíte zpět a to samé dělají ostatní. Následně se stejným náklaďákem přesunete na střelnici. Tam je třeba nejprve sebrat náboje do M16, kterou jsou v bednách vpravo, nabít zbraň a v pravé části střelnice pak pokosit všechny tři terče. Tím váš "výcvik" končí.


2. Flashpoint
První skutečně válečná mise. Na začátku vidíte přelet dvou vrtulníků Blackhawk na ostrov Everon, kde se budou odehrávat následující mise. Váš oddíl je přepravován v jednom z vrtulníků a společně s druhým týmem máte za úkol dobýt městečko Morton. Vysazeni jste za kopcem a na město máte útočit z levé strany. Napravo od vás postupuje tým Bravo, máte podporu tanků a helikoptér. V této misi se vyplatí nikam zbytečně nespěchat a nechat většinu práce na tancích a vrtulnících. Pak stačí jen město dočistit od posledních vojáků.


3. Combined Arms
Podobně jako v misi předcházející je i tentokrát vaším cílem dobytí jedné vesnice, tentokrát jde o Reginu. Po přesunu náklaďákem na místo určení váš tým vyšplhá vlevo na kopec, odkud pak zahájí na vesnici útok. Mezi kopcem a vesnicí je však jen pár stromů a křovisek, a tak vám hrozí velká šance, že vás z vesnice někdo sejme. Za úvahu proto stojí útok při okraji lesa vlevo. I zde máte podporu několika tanků, a tak se není třeba nikam hrnout. Po proniknutí do vesnice si však dobře rozmyslete, jestli budete pokračovat dál. Chvilku po dobytí vesnice přijíždějí do vesnice početné ruské posily a vám nezbývá nic jiného, než ústup po cestě, kudy jste přišli. Úspěšným ústupem mise končí.


4. Camping
Začátek mise vás zastihne ve starém známém městečku Morton, kde čekáte na příjezd poručíka Berghofa. Ten za chvilku jeepem přijede, a protože umíte jezdit s náklaďákem, je třeba, abyste jeli s ním. Odveze vás na místo, usednete do trucku na místo řidiče a za Berghofem se vrátíte do Mortonu. Tam naložíte celý váš oddíl a opět následujete jeep při jeho dlouhé cestě až do vesnice Le Moule. Vyložíte oddíl, polovina týmu zůstává na místě, druhá nastoupí do jeepu a jede k lesu, kde byly hlášeny nepřátelské hlídky. U lesa vás Berghof vysadí a teď je na vašem týmu zlikvidovat dvě nepřátelské hlídky. První tříčlennou hlídku najdete asi po 200 metrech ve výběžku v levé části lesa. Pak se pustíte napříč lesem, kde narazíte na druhou hlídku. V její likvidaci vám patrně pomůže jedna obrněná M113, která hlídkuje za lesem. Po likvidaci hlídky se vrátíte do jeepu a následně i do vesnice.


5. Alert
Stejně jako v předchozí misi se nudíte v Mortonu. Pokud máte chuť, můžete si zatím vyměnit standartní M16 za kulomet M60 ve stanu. Zanedlouho ale idyla končí - poručík byl při přesunu do Le Moule přepaden a žádá o pomoc. Váš tým nasedne do M113, která vás odveze na uvedené místo. Poručíka už nezachráníte a máte co dělat, abyste vyvázli se zdravou kůží. Uvedené místo je se mezi dvěma lesy plných nepřátel. Až zlikvidujete první vlnu vojáků a o kus postoupíte, přijde vám z druhé části pomoci jiný tým. V tom okamžiku pozor na další vojáky ve spodním lese. Zabijte jich co nejvíce, ale za nimi se nepouštějte. Za chvilku dorazí náklaďák a odveze vás do Le Moule.


6. Montignac Must Fall
Touto misí již začíná jít do tuhého. Jediným úkolem je zpočátku jen dobytí vesnice Montignac spolu s dalšími třemi týmy. Pro úspěšné splnění tohoto úkolu je v první řadě třeba zneškodnit BMP u vesnice. Po dočištění od zbytků nepřátel počkáte na náklaďák, který vás má evakuovat až na jih ostrova do Mortonu. Již u nejbližší vesnice Provins jste ale zaskočeni dalšími jednotkami nepřítele včetně dalšího BMP. Znovu je potřeba zabít veškeré protivníky a pak čekat na vrtulník, který vás má evakuovat. Když se již zdá, že vše spěje k úspěšnému cíli, přiletí ruský vrtulník a váš vrtulník sestřelí. Jediná úniková cesta vede do lesa …


7. After Montignac
… kde pokračuje další mise. Jako jediní jste přežili přepad u Provins a vaší jedinou šancí je dostat se do Mortonu, kde právě probíhá poslední evakuace z ostrova Everon. Tato mise je mimořádně obtížná a je těžké poradit konkrétní postup, jak ji úspěšně splnit. Několik tipů pro vás ale mám. V první řadě seberte LAW u mrtvého vojáka, který leží pár metrů před vámi, protože se může hodit na zničení BMP. Pokusit se jít do Mortonu přímo je sebevražda, neboť všude okolo je spousta hlídek, BMP a tanků. Navíc nad vámi neustále krouží Hind. Jistou šanci nabízí získání některého vozidla, kterých je po okolí celkem dost. Na poli na jihozápad od původní pozice se nachází opuštěný traktor, ve vesnici Figari je opuštěná škodovka, ovšem relativně nejsnadnější je cesta zpět přes vesnici Provins. Jak na to. Seberete LAW, jak jsem již uvedl na začátku. Pak se obrátíte zpět a po kraji lesa se vrátíte co nejblíže k Provins. Tam narazíte na několik vojáků a jedno BMP, které pomocí LAW zničíte.

Následně se rychle přesuňte do Provins, nasedněte do jeepu nebo do škodovky a pusťte se po silnici na jih. Ne však po té, co vede přímo na jih do Mortonu, ale dejte se po silnici na jihovýchod směrem na Levie. To už jistě budete vědět, že Morton obsadil váš protivník a že je určeno náhradní místo pro evakuaci, které se nachází na kraji lesa severně od Mortonu. Po necelých dvou kilometrech jízdy (používejte mapu!) autem zabočte na lesní cestu a pokračujte až k lesu. Tam vystupte a před vámi je poslední část cesty - stačí jen přeběhnout les. Výhoda tohoto postupu je to, že od získání auta v Provins je jen malá šance, že narazíte na nepřítele. Tuto misi jsem zkoušel nejméně 30x různými postupy a tento mně přišel relativně nejjednodušší.

Ovšem POZOR! Největší zádrhel je až na konci mise. Ihned poté, co dorazíte do určeného sektoru, jste zajati. S tím nic nenaděláte a tato situace musí nastat. Po skončení vložené videoscény se ocitáte ve stanu a vidíte (a slyšíte), že se venku strhla přestřelka. Na tomto místě jsem dlouho nevěděl, co mám dělat a nepochybuji, že i mnoho z vás zde "zakysne". Dávejte teď tedy pozor, jak úspěšně dokončit tuto misi. Přestřelku mají na svědomí partyzáni. V ideálním případě vyběhněte ze stanu, seberte zbraň, pomozte postřílet vojáky a pak rychle běžte k partyzánům. Pokud se následně objeví videoscéna, kde se bavíte s partyzány, pak je to v pořádku. Když se objeví konec mise s tím, že jste stále v zajetí, je to špatné. Nesmíte tedy ani zůstat ve stanu, ani utíkat někam do lesa, ale je nutné jít k partyzánům. Konec této opravdu náročné mise je podle mě naskriptován trochu zbytečně složitě (možná přímo špatně), ale snad se vám ji podaří dokončit.


8. Rescue
Díky minulé misi jste ve skupině partyzánů, kteří teď potřebují pomoci. Ve vesnici Levie chtějí Rusáci postřílet civilisty a cílem mise je tomu zabránit. Váš oddíl leží na kraji lesa nedaleko vesnice a nejdříve musí počkat, až druhý tým na opačné straně zničí nepřátelský tank. Teprve poté můžete vtrhnout do vesnice. Ovšem pozor, nesmíte zabít civilisty, kteří se tam vyskytují. Ty naopak musíte po vyčištění vesnice naložit do trucku a odvézt asi kilometr po silnici směrem na jih. Tam je nutné vystoupit a pěšky pokračovat vlevo nahoru do kopce, kde je tábor partyzánů.

Nezapomínejte, že civilisti jsou stále s vámi a musí přežít. Nepřítel je po cestě skoro všude. Pokud se ve vesnice zdržíte dlouho, narazíte na Ural s nepřátelskými posilami už tam (přijede po silnici od Laruins). V opačném případě vás dostihne při stoupání do kopce. Do boje se vmísí i jedno BMP a pozor si dejte na několik protivníků, kteří jsou nahoře na kopci a čekají na vás. Na závěr snad mohu již jen doporučit sebrání PK kulometu od kulometčíka, kterého zabijete ve vesnici. Je to přeci jen o dost účinnější zbraň než M16 (ke které vám navíc brzy dojdou náboje) nebo klasický ruský samopal AK47.


9. Undercover
Poslední mise, která má dovršit vaši evakuaci z Everonu. Spolu s dalšími partyzány se vydáváte v civilním oblečení a obyčejnou "vejtřaskou" (Praga V3S) na jih, kde se máte sejít v rozbořeném hradu s vůdcem partyzánů. Do vejtřasky nastupte jako řidič a počkejte (!), až vám nastoupí celé mužstvo. Pak jeďte stále po polní cestě až na křižovatku, kde čeká první ruská hlídka. Tu jeden z partyzánů v civilu oblafne (a uplatí), načež počkejte, až imbecil Vasil odjede s gazíkem na stranu. Pokračujte po silnici na jih až k vesnici Vernon, kde je druhá ruská hlídka. Tady asi již nic nepomůže a musíte tři vojáky rychle zlikvidovat (opět se vyplatí vzít jednomu PK kulomet).

Zanedlouho dorazí do vesnice náklaďák s ruskými posilami, které by vám ale neměly dělat větší problémy. Pak však přijede i BMP a jediná šance, jak se úspěšně dostat do hradu, je les po pravé straně. Je poměrně úzký s velkým bočním sklonem, ale jeho výhodou je, že končí až u hradu. Nemělo by tedy být větším problémem po dolní straně lesa dojít až do hradu. Jak jsem pochopil, předem se počítá s tím, že v boji s vojáky v horní části lesa zahynou všichni vaši spolubojovníci. Jak jinak si vysvětlit, že jsem jednou došel do hradu dříve, než byli pobiti všichni ostatní, a nic se nedělo. Teprve když Rusáci dostali i posledního partyzána, Armstrong (alias já) si povzdechl, že už jsem zbyl sám, a teprve pak se mohla spustit scéna ve hradu. Tam je hlavní sídlo partyzánů a pro dokončení mise je třeba vyběhnout na věž, kde je jejich vůdce. Ten vám pak oznámí, že večer budete z Everonu evakuován a tím mise končí.


10. Night Patrol
Po úspěšné evakuaci z ostrova Everon, který je již plně v moci nepřítele, se dostáváte ke svým jednotkám na druhý ostrov Malden. Hned vaším prvním úkolem je noční hlídka. Jste na to sami, jen vy a vaše M16. Pardon, ještě k tomu máte speciální brýle pro noční vidění, které se rozhodně hodí. Po chvíli vás přijde zkontrolovat jeden nadřízený, který po krátkém rozhovoru odjede. Zanedlouho se objeví několik vojáků SpetzNatz, kteří se pod rouškou tmy pokusí umístit nálože na základnu. Vám nezbývá, než je zastavit. Zbytek mise už je monotónní, kdy jen pozorujete a posloucháte přelétávající vrtulníky.


11. Hold Malden
Rusové se nespokojili s dobytím Everonu a začali invazi i na Malden. Silný výsadek je hlášen u přístavu La Riviere a cílem pro váš tým je, jak jinak, zastavit nepřítele. Běžte co nejrychleji k první budově ve městě, kde je bunkr s těžkým kulometem, toho se chopte a střílejte do vojáků přibližujících se od přístavu. Pokosíte jich asi 10-15, ale pak je vidět, že nepřítel má k dispozici BMP, tanky i velkou početní převahu, a tak váš velitel dá příkaz k ústupu na sever. V tom okamžiku se nerozmýšlejte a ustupujte daným směrem. Až se dostatečně vzdálíte od města, mise bude ukončena.


12. Defender
Spolu se seržantem Fullerem máte za úkol zastavit kolonu tanků na silnici do La Pessagne. Máte každý k dispozici tři protitankové miny a za keřem jsou dostatečné zásoby protitankových střel. Mise však lehká rozhodně není. Miny je třeba vhodně nastražit - je lepší je dávat i po 100 metrech, protože po výbuchu prvního tanku ostatní sjíždí ze silnice a vrací se na ní až po určité době. Vhodné je nechat nejprve najet co nejvíce tanků na miny a zbytek se pak pokusit zlikvidovat bazukou. Velký pozor si dávejte i na zbytky posádek zničených tanků, které se chovají jako pěchota a velmi vám znesnadňují zničení všech tanků. Asi se vám misi nepovede splnit napoprvé, což ale především záleží na tom, s jakým štěstím se vám podaří nastražit miny. Nezapomínejte také, že na zničení tanku je potřeba dvou přímých zásahů z LAW.


13. Tank Training
Pro další mise opouštíme osobu Davida Armstronga a stáváme se Robertem Hammerem. Američané potřebují do tanků nové posádky, a tak berou každého, kdo je po ruce. Stejně dopadnete i vy. Na začátku mise nasednete do tanku M60 jako řidič a převezete ho do vesnice La Trinite, kde je tankodrom. Po příjezdu na místo musíte z tanku vystoupit a dát se do rozhovoru s vojáky, kteří vám řeknou několik věcí. Na tankodromu se pak přesunete na dané místo a zničíte tři repliky tanků. Vzápětí jste povoláni do boje u vesnice Dourdan, kde na vás čeká velitelský tank M1A1. Po příjezdu do Dourdanu zničíte nepřátelské síly blížící se od moře, což pro tuto misi bude stačit. Celá mise je brána jako seznámení se s ovládáním tanku a rozhodně si ji párkrát zopakujte, protože dokonalé zvládnutí tanku je nezbytné pro úspěšné dokončení následujících misí. Je vhodné naučit se i nějaké příkazové zkratky, například pro pohyb ve formaci sled kláves F1, 1, 1.


14. Battle of Houdan
Mise volně navazuje na misi předchozí. Od Dourdanu se přesunete na jih k Houdanu, kde máte za cíl pomoci bránit tuto vesničku. Během přesunu dostane váš oddíl (trojice tanků) příkaz nejprve zlikvidovat nepřítele na pláži na východ od Houdanu. Po zlikvidování několika vojáků a BMP se musíte vrátit k Houdanu, kam se blíží ruské T-80. Až z nich uděláte hromádku šrotu, přesuňte se na západ od vesnice, kde se skrývá několik dalších ruských vojáků. Za úkol pak dostanete napadnout soutěsku (až do této doby jste se tomuto místu měli vyhýbat) mezi Houdanem a Lolisse, kde je velké množství ruských jednotek. Útok asi neskončí nijak slavně, a tak se raději stáhněte, čímž je mise u konce.


15. Interdiction
Postavu Roberta Hammera na chvilku opustíte a naopak si poprvé okusíte roli Jamese Gastovskiho, příslušníka speciálních jednotek. Jeho tříčlenný, speciálně vycvičený tým má zničit tanky v okolí vesničky Lolisse, přes které jste se nemohli dostat předchozí misi. Každý z vašich mužů musí nastražit nálož na jiném místě a pak ji odpálit - na vás zbylo zničení tanku přímo v soutěsce. Začínáte úplně na vrcholu kopce, hned pod vámi na úbočí je tábor s několika ruskými vojáky, které zlikvidujete snadno pomocí své špičkové zbraně HK, která je tichá a velmi přesná (používejte zoom přes V). Kudy se dostanete k tanku je asi celkem jedno, ale pozor si dejte na dvě věci. Jednak mezi Lolisse a soutěskou pendluje další tank a čas od času také přiveze gazík několik vojáků, kteří obhlédnou okolí a zase odjedou. Je zbytečné se s nimi utkat, protože jen na sebe upozorníte a o to v této misi vůbec nejde. Naopak, s pomocí svého skvělého HK a brýlí pro noční vidění je ideální likvidovat hlídky na větší vzdálenost, aniž vás ony vůbec spatří. Já osobně zvolil cestu do údolí po levé straně, kde narazíte na další stanoviště ruských vojáků, ale i s nimi byste si měli rychle poradit.

Pak jsem se plížil údolím k tanku a po cestě ještě zlikvidoval asi 4 další hlídkující vojáky. Počkal jsem si na okamžik, kdy gazík i hlídkující tank odjely, doběhl k cíli této mise - stojícímu tanku, položil nálož a rychle se zase stáhl. Z úkrytu jsem pak nálož odpálil a rádiem dal zprávu zbylým dvěma mužům v týmu, aby i oni odpálili své nálože. To se vzápětí stalo a zbývalo se jen stáhnout na místo shledání. Jistě je možno vymyslet jiný a možná i lepší postup, ale každopádně jde o jednu z naprosto skvělých misí, kvůli kterým se rozhodně vyplatí Flashpoint hrát.


16. Spearhead
Poté, co tým ze speciálních jednotek zničil nejlepší jednotky nepřítele, nestojí vám již nic v cestě k Lolisse. Ocitáte se zpět v tanku jako Robert Hammer a cílem mise je dobýt a udržet právě Lolisse. Cesta do vesničky by vám neměla dělat větší problémy, zvláště pokud udržujete tankovou formaci. Po cestě se vyskytují převáženě jen vojáci, i když někteří i s protitankovými zbraněmi - ti by pro vás měli být prvořadým cílem. První část úkolu ukončíte po dokonalém vyčištění okolí od nepřítele, ale ta horší část na vás teprve čeká - udržet se. Od jihu za chvíli dorazí ruské posily v čele s T-72, T-80 i velmi protivnou Shilkou. Strhne se docela slušná kanonáda, ale předpokládám, že z ní vyjdete vítězně. Zničením všech těchto nepřátelských posil pak mise skončí.


17. Pathfinder
Po delší době je tu opět David Armstrong a jeho tým, který má zneškodnit dvě Shilky v Sainte Marie a Chapoi a umožnit tak vrtulníkům zničit ostatní tanky v Chapoi. Mise začíná na kopci nad Sainte Marie, kde je první Shilka chráněná oddílem ruských vojáků. Během této mise mát k dispozici kulomet M60 a podle toho zvolte i taktiku. Nikam se příliš nežeňte, spíš zalehněte, zamiřte a koste protivníky na velkou vzdálenost. Pozor, ve vesnici je ukryt i nepříjemný ruský ostřelovač! Členové vašeho týmu pak zničí Shilku a následuje postup na Chapoi. Po cestě narazíte nejméně na dvě ruské formace ukryté v křoví, takže se nenechte překvapit. Po zničení druhé Shilky v Chapoi se trochu stáhněte, abyste umožnili Cobrám zničit tanky ve vesnici. Počkejte na zprávu, že se tak stalo, a pak zlikvidujte poslední vojáky ve vesnici.


18. Tank Rally
Opět je tu Hammer a spolu s ním tanková formace. Spěcháte k Chapoi, ke kterému se blíží ruské tanky a vy je, tradičně, musíte zastavit. Úkol je pak rozšířen na dobytí přístavu La Riviere, odkud jste se tak neslavně stáhli v 11. misi. Zlikvidovat T-80 bude celkem hračkou, natož pak UAZ a Ural. Váš úkol končí úplným vyčistěním města.

19. Unfinished Business
V této vcelku krátké a prakticky nebojové misi se jako Armstrong vracíte na Everon. Spolu s Gastovskim, za kterého jste již také odehráli jednu misi, jste vysazeni z lodi a za úkol máte kontaktovat vůdce partyzánů ohledně spolupráce při invazi na Everon. U ohně nad pláží se setkáte s hlídkou a ta vás dovede do hradu. Tam dostanete důležité dokumenty, které je nutné dopravit z Everonu. Za chvilku bude hrad napaden ruskými vojsky podporovanými tanky a vrtulníky a vaším prioritním úkolem bude zachránit dokumenty. Nezapojujte se proto do žádných bojů a vraťte se rovnou na loď.


20. Taking Command
Již název napovídá, že se ujímáte velení celé jednotky. To na vás klade velké nároky a podstatně větší zodpovědnost za výsledek akcí. Vaším prvním cílem je vesnice Goisse, kam máte dopravit svůj tým a pomoci odrazit předpokládaný ruský útok. Začínáte s jediným vojákem na jisté křižovatce, kde čekáte na příjezd dalších posil. Tým Bravo bohužel ztratil s vámi spojení a vám nezbývá, než do vesnice Arudy poslat jeepem svého dosud jediného vojáka. Jak se to přesně udělá technicky, se vám zobrazí jako help na obrazovce. Z druhé strany pak přijede druhý tým v náklaďáku a mezitím, co čekáte na tým Bravo, si můžete zkusit, jak se dávají vojákům příkazy. Až se jeep s vojáky vrátí, naložte celý tým do náklaďáku a jeďte do Goisse. Řídit můžete sám nebo to někomu přikázat.

Po příjezdu do vesnice si jděte popovídat s místním velitelem, který stojí po pravé straně u polní nemocnice. Ten vás pak odvede na místo, odkud je očekáván ruský útok, který máte pomoci zastavit. Nyní je nejdůležitější správně rozmístit své vojáky, v lepším případě jim přikázat, aby si lehli a drželi se na místě. Zanedlouho ruský útok podporovaný dvojicí BMP skutečně začne a kromě toho, že sám bojujete, můžete ovlivnit průběh bojů i tím, že určujete cíle pro palbu atd. Přímo v boji na to ale příliš času není, což jen potvrzuje důležitost toho, jak před bojem své vojáky rozmístíte. Tato mise slouží jako základ pro pochopení ovládání ostatních vojáků a s největší pravděpodobností budete chvilku tápat, než se do toho aspoň trochu dostanete. Tím, že si misi zkusíte několikrát znovu od začátku, nic nezkazíte a na ovládání si zvyknete. Jen dodám, že po odražení útoku mise končí.


21. Scouting
Po obraně Goisse jste dostali úkol najít nepřátelský vojenský tábor, odkud vyrazili k útoku nepřátelští vojáci. V první fázi vám pomůže dvojice M113, která zlikviduje předsunuté hlídky u silnice. Pokud nechcete příliš riskovat, nechte tuto práci jen na nich, ale stejně tak jim můžete v této akci pomoci. Další část operace je již jen na vás. Pro zjištění polohy nepřátelského tábora je ideální místo na kopci na pravé straně. Po cestě tam můžete narazit na ojedinělé protivníky. Až se dostanete na kopec, pomocí dalekohledu obhlédněte celý tábor dokola, abyste zjistili stav vojáků v něm. Po nahlášení situace se nepouštějte s nikým do boje, stáhněte se zpět do Goisse a nezapomínejte, že můžete potkat další protivníky.


22. Turning the Tide
Dvaadvacátá mise je zakončením nejen celé bojové operace u Goisse, ale také na ostrově Malden. Po předchozí lokalizaci nepřátelského ležení máte za úkol spolu s týmem Bravo zneškodnit veškeré nepřátelské síly v okolí tábora. Před započetím mise doporučuji vyměnit klasickou M16 za odstřelovačku M21 (a vzít k ní navíc pár zásobníků místo granátů) a jako druhou zbraň vzít LAW a střely do ní (budou se hodit na dvě BMP u tábora). Mise začíná mezi dvojicí vrcholků nad táborem, tedy těmi, odkud jste v předchozí misi hlásili stav. Po chvilce se na levém kopci objeví skupinka vojáků, kterou pomocí ostřelovačky hravě zlikvidujete. Pak se přesuňte právě na tento vrchol, odkud budete mít celý nepřátelský tábor jako na dlani. Zbylé členy družstva nechte trochu za vrcholem, aby vám kryli záda, a pusťte se do likvidace nepřátel pomocí dalekonosné M21. V první řadě se zaměřte na vojáky schované mezi stromy v údolí mezi oběma kopci. Je jich tam docela dost a jsou poměrně dobře skryti, proto nikam zbytečně nespěchejte. Když si budete jisti, že jste je všechny dostali, můžete odstřelit ještě pár vojáků u tábora, co jsou vám nejblíže. Na ty vzdálenější nemá cenu plýtvat střelivem, protože na takovou vzdálenost už není přesnost střelby příliš dobrá.

Největší problém pak představující dvě hlídkující BMP u tábora, které můžete pomocí LAW zneškodnit i z vrcholu kopce. Před sestupem do údolí ještě zavolejte týmu Bravo, aby zahájili útok. Tím se vám zjednoduší situace a se svým týmem můžete napadnout tábor. S pomocí druhého týmu by zničení všech vojáků neměl být problém, ale pamatujte na to, že musíte zneškodnit VŠECHNY protivníky. Pokud vám nějaký z tábora unikl, nezbude vám nic jiného, než prozkoumat okolí a zabít ho, čímž je mise u konce. Předchozí popis mého postupu je ovlivněn volbou ostřelovačky M21 na počátku mise. Pokud zůstanete u standartní M16, bude se postup samozřejmě podstatně lišit. Výhodou mého postupu je to, že ačkoli jsem misi zkoušel tímto způsobem 3x, ani jednou jsem neztratil jediného člena svého týmu. Při klasickém postupu s M16 přes les se dají předpovídat podstatně větší ztráty.


23. Saboteur
James Gastovski ze speciálních jednotek zůstal během 19. mise na Everonu, aby pomohl tamním partyzánům a vyvíjel sabotážní činnost. V jeho pozici teď máte za úkol proniknout do nepřátelské základny a zničit tam nejméně jeden tank. Začínáte kousek od vesničky Levie, kde jste již kdysi zachraňovali civilisty. V té se také nachází jeden z alternativních cílů této operace - konvoj se zásobami. Pokud ho během mise nezničíte, nic se nestane, ale nepochybuji o tom, že se ho zničit pokusíte. Ostatně je to při cestě a ve vesnici si můžete nabrat nové nálože. Vesnici hlídají asi 4 vojáci a především pojíždějící BMP. Vojáky pomocí svého oblíbeného HK snadno zlikvidujete, ale BMP se raději vyhněte a počkejte, až odjede někam dále. Pak položte nálož u prostředního náklaďáku a zase se někde schovejte. Kousek vedle je také bedna, kde si můžete nabrat nějaké střelivo nebo přibrat další nálože. První nastraženou nálož můžete odpálit na dálku nebo nastavit časový spínač. Já vždy preferuji hromadné odpálení všech náloží na dálku, ale volba je na vás.

Co je důležité - odpálení nálože ve vesnici nevyvolá poplach na vojenské základně, kam míříte. K té je asi ideální vydat se po kraji blízkého lesa tak, abyste pak na základnu vnikli ze západní strany. Dávejte si pozor na hlídky - když vás spatří, spustí se na základně poplach a vaše šance na úspěšné dokončení operace je pak prakticky minimální. Po základně se pohybujte zásadně vleže, aby vás nespatřili hlídky a vojáci u ohně. Cílem mise je zničit nejméně jeden tank a je jen na vás, který z mnoha si vyberete (snad jen T-72 jde snadněji zničit než T-80). Pokud máte ještě další nálože, můžete si vybrat z dalších cílů včetně BMP nebo vrtulníku Mi-17. Po nastražení náloží (opět je lepší odpálení na dálku) se stáhněte (nejlépe na jih nebo na západ). Nepochybuji, že budete chtít vidět výsledek svého snažení, a tak nálože odpalte z bezpečné vzdálenosti. Na základně vypukne poplach - vy však již směřujete na jih, kde máte sraz s jedním z partyzánů, čímž mise končí.


24. Guardian
Přestože klasické vojenské operace na Maldenu již skončily, po ostrově se stále potulují skupinky ruských vojáků, před kterými je třeba se mít na pozoru. Vašemu oddílu byl svěřen nevděčný úkol doprovázet kolonu vozidel se zásobami, která míří přes celý Malden na letiště. Na začátku si můžete vybrat, jakým způsobem budete kolonu doprovázet. Nabízí se 3 možnosti - obrněná M113, náklaďák nebo pěšky. Většina z vás asi zvolí M113, kterou přesto budete muset v průběhu mise několikrát opustit. V prvé řadě počkejte, až k vám dojede konvoj, nad kterým pak pomocí rádia přebíráte velení. Nejschůdnější cesta pro splnění mise je ta, kdy necháte někde kolonu stát, jedete dopředu pročistit cestu a pak náklaďáky k sobě přivoláte. Na několika křižovatkách je třeba rozhodnout, kterou cestou se bude konvoj ubírat dále. Protivníci se ukrývají ve skupinkách okolo cesty a až na několik výjimek by vám neměli dělat větší potíže. Ty vám však rozhodně udělá BMP na cestě, která už je trochu tvrdší oříšek. Svůj úkol splníte, pokud aspoň část náklaďáků dojede až na letiště. Celá mise je oproti jiným poměrně dlouhá, což je způsobené přesunem na velkou vzdálenost a neustálým sledováním okolí silnic, kde se mohou skrývat záškodníci.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama